Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Inline hydrogen loss of containment detection

Alternativ tittel: Tidlig-deteksjon av hydrogenlekkasje

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektnummer:

327942

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

HyLOCD -prosjektet tar sikte på å forske på og utvikle en deteksjonsmetode for tap av inneslutning av hydrogen for maritime brenselcellesystemer. HyLOCD -prosjektet vil utvikle modeller for hydrogentilstand i hele brenselscellesystemet inkludert leveringssystemet. Eksperimentelle resultater for hvordan hydrogenet oppfører seg i et ekte brenselscellesystem vil bli produsert og brukt til validering av de utviklede modellene. Deteksjonsmetoden vil bli utviklet fra industriell forskning og bruk av de utviklede modellene. Metoden vil danne grunnlaget for en begrensingsstrategi for hydrogenlekkasje og sikkerhetsfilosofi for systemet. HyLOCD -prosjektet er en del av H2NOR -prosjektet for å kommersialisere masseproduserbare modulære maritime brenselcellesystemer. Prosjektet startet 1.oktober 2021 og har mobilisert ressurser og hatt kickoff.

There are three main innovations in H2NOR which will be realized in the project: 1) maritime fuel cell (FC) systems developed for scalable production and deployment, 2) a combined fuel cell and battery management system (FCBMS), and 3) inline real time detection of hydrogen loss of containment (HyLOCD). Safety management is an integral part of hydrogen fuel cells. The research proposed and applied funding for in HyLOCD will directly impact both the physical design and the FCBMS. Sensor placement, knowledge about hydrogen behavior, barrier strategies, are factors which will impact the product design and ultimately the ability to deploy at scale in the industry. The industrial research proposed in this project will lead to safer maritime hydrogen fuel cell systems. The innovation in HyLOCD is a safety system for maritime fuel cells where the loss of containment of hydrogen from the system will be detected by inline sensors. This innovation will lead to earlier detection of potential leaks and knowledge of leak position to facilitate a better and safer system response. A product of the research project is a mathematical system model that can be used for system optimization for specific load profiles during design and operation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi