Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Blått kompass. Hva betyr Høynivåpanelet for Norge?

Tildelt: kr 99 999

Arrangementet er basert på prosjektet Blått kompass. Blått kompass bygger på Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi (havpanelet), ledet av statsminister Erna Solberg. Siden 2018 har havpanelet arbeidet med en handlingsplan for verdens hav. Formålet med havpanelet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand er en forutsetning for høy verdiskaping også på lang sikt. Havpanelet skal iverksette forpliktende tiltak. Havpanelet består av regjeringssjefer fra 14 kyststater. Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau og Portugal. I desember 2020 la havpanelet frem sine hovedkonklusjoner og anbefalinger, basert på 16 separate studier (Blue Papers) skrevet av en rekke internasjonale eksperter og institusjoner. Studiene danner kunnskapsgrunnlaget for de politiske anbefalingene. Senter for hav og Arktis ved Nofima har en aktiv rolle knyttet til havpanelet, som ett av to kontaktpunkter for fagmiljøer mot havpanelet. Søknaden om arrangementsstøtte er knyttet til at Senter for hav og Arktis har igangsatt et arbeid for å vurdere hva de 16 Blue Papers, særlig deres anbefalinger, betyr i en norsk kontekst. Den omfattende kunnskapen fra Havpanelet om forskjellige havrelaterte spørsmål skal følges opp i Norge, og plasseres i en norsk sammenheng, noe vi har gjort gjennom prosjektet Blått kompass. Blått kompass vurderer hva de 16 studiene betyr for Norge, med vekt på anbefalinger og tiltak. Sluttproduktet vil bli en rapport med kommentarer fra norske eksperter om havpanelets relevans for utvikling av bærekraftige havnæringer i Norge. Rapporten ferdigstilles i april / mai 2021, og rettes hovedsakelig mot forvaltning og næringsliv. Senter for hav og Arktis lager en rapport som omfatter hva de 16 Blue Papers, med anbefalinger som "opportunities for action" betyr for utvikling av bærekraftige havnæringer i Norge. Rapporten skal være relevant for forvaltning og næringsliv.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø