Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Internasjonal konferanse: Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue? - En utbredt senskade hos brystkreftoverlevere.

Tildelt: kr 0,22 mill.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og erfaring fra nasjonale og internasjonale forskere om senskader generelt- og akupunkturbehandling av fatigue, som er en spesielt utbredt senskade hos brystkreftoverlevere med relevant fagpersonell, støtteapparat og brukerorganisasjoner, samt å stimulere til tverrfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt, og bidra til nye faglige perspektiver. Hovedmålet med konferansen er å øke kunnskapen og kjennskapen til hva akupunktur kan gjøre for denne pasientgruppen, samt å åpne for dialog med og knytte kontakter med helsepersonell og andre som jobber med kreftpasienter. FoU-utfordringer: Forskningsmiljøet innenfor akupunktur i Norge er lite, men ved å knytte Høyskolen Kristiania tettere på internasjonale kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner får vi tilgang på verdifull ekspertise. Akupunktur er en medikamentfri behandling med få bivirkninger og benyttes i stor utstrekning på kreftsykehus i USA med godt resultat. Vi ser at USA, inkludert våre samarbeidspartnere, har nådd lengre i å integrere akupunkturbehandling i sitt helsevesen og denne konferansen gir deltakerne muligheten til å lære mer om hvordan dette organiseres. Et slikt samarbeid med FoU-miljøer utenfor Norge kan på sikt gi økt samfunnsøkonomisk nytteverdi for denne pasientgruppen. Et av Høyskolen Kristianias mål er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre samfunn gjennom forskning og utdanning både på veletablerte og nye områder.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester