Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens 2021

Tildelt: kr 99 999

Midnattssolkonferansen er den 4. konferansen i en nasjonal stafett med mål om å øke kompetansen innenfor kunstig intelligens i helsesektoren. Konferansene som har blitt arrangert tidligere er “Kunstig intelligens i helsesektoren” (Bodø, 2019), “BigMed 2020” (Oslo, 2020), og “MMIV - Enabling imaging technology transform patient care” (Bergen, 2020). Målet med konferansene er å skape et forum der forskere og klinkere kan møtes for å dele erfaringer rundt utvikling og anvendelse av kunstig intelligens i helsesektoren. Konferansene har også som mål å knytte sammen eksisterende fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Kunstig intelligens i helsesektoren er et nasjonalt satsningsområde der organisering av nasjonal samlingspunkter for deling av erfaringer er en viktig komponent, noe som blant annet ble understreket i Helsedirektoratets nye rapport “Felles plan for kunstig intelligens 2020”.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon