Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital tvilling

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328504

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet "Digital tvilling" skal utvikle en digital tvilling av Trøndelag fylkeskommune for å kunne simulere ulike tiltak, spesielt inne samferdsel, før man gjennomfører fysiske tiltak. Prosjektet vil ta utgangspunkt i området innenfor "Innovasjonsdistrikt Elgeseter" som omhandler områdende rundt Elgeseter gate i Trondheim. I dette område skjer det mye aktivitet på begge sider av en stor hovedvei, med sykehus, Teknobyen og NTNU som store samlingsplasser. Elgesetergate ligger som en stor barriere for alle bevegelser i området og skaper en unødvendig hindring for alle. Da veien er tungt trafikkert er det både krevende og dyrt å gjennomføre tiltak og tiltakene må være riktige. For å simulere tiltakene før man igangsetter arbeid ønsker fylkeskommunen et digitalt verktøy hvor man kan legge inn snarveier, etablere nye ruter og koble samme sanntidsdata med lagret data for å spore bevegelsesmønstre og flaskehalser. Verktøyet skal kobles opp mot forskning ledet av NTNU som en del av arbeidet med innovasjonsdistriktet for å se hvordan man best kan samle campus i Trondheim. Dersom utviklerene som får jobbe gjennom den før-kommersielle anskaffelsen lykkes med å lage et effektivt og attraktivt verktøy ønsker fylkeskommunen å videreutvikle dette i samarbeid med en vinnende tilbyder slik at hele Trøndelag fylkeskommunen kan få sin digitale kopi. Dette for å kunne simulerer samferdselstiltak over hele fylket for å sikre en best mulig mobilitet.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon