Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling

Tildelt: kr 0,30 mill.

Hovedmål til forprosjektet: å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt «Målrettet hjernetrening». Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan har som et viktig mål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Dette prosjektet svarer også til viktige behov i Regjeringens Nasjonal hjernehelsestrategi som fokuserer på hvordan forholdene best kan legge til rette for god hjernehelse gjennom hele livet, sikret gjennom god forskning og innovasjon. Ved mange psykiatriske sykehusavdelinger er direkte teknisk monitorering av pasientens mentale tilstand ikke mulig da det ikke finnes etablerte metoder for dette. «Målrettet hjernetrening» vil gi sykehusene og psykiatrien et nytt verktøy for bedre å hjelpe pasientene. Forprosjektet bygger på pilotstudier ved Oslo Universitessykehus (OUS) våren 2021 der en fMRI-pilot ved Intervensjonssenteret (IVS) på OUS på friske frivillige var vellykket. Den nyutviklede metoden støttes av viktige vitenskapelige publikasjoner, omfattende prosjektspesifisering via utvalgte ekspertgrupper, og skal lede til utarbeidelse av detaljert plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Fokus i forprosjektet er utdyping av behov og kartlegging av måleparametre for beslutningsstøtte, fokus på gevinstmål, utredning av krav mht. personvern og regulatoriske forhold, utrede tekniske forutsetninger og kritiske tekniske egenskaper inklusivt krav mht. integrasjon med lokal teknisk infrastruktur, og utarbeidelse av innspill til forretningsmodell for skalering nasjonalt og globalt, hvor markedsforhold, konkurranseforhold og IPR situasjon, og å underbygge samfunnseffekter inklusiv bærekraft er vesentlig. Forprosjektet er planlagt gjennomført i et samarbeid mellom IVS ved OUS, institutt for psykologi, nevrologi og elektronikk ved UiO, nevropsykiatrisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV), og teknologiselskapet Nordic Neurotech. Partene vil optimalisere løsningen gjennom VR anvendelig i fMRI, MR-signalbehandling, maskinlæring og programmering.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder