Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022

Alternativ tittel: Framework Agreement PES Norsk Regnesentral 2021-2022

Tildelt: kr 2,4 mill.

Rammeavtalen NR2021-RA-PES skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU initiativer og bygge ut instituttets ledende rolle innen områdene maskinlæring og statistisk modellering, jordobservasjon, og utvalgte temaer innen IKT-forskning, bl.a., digital sikkerhet, personvern, programvareutvikling og smarte IKT-systemer med menneske i sentrum. Aktivitetene i prosjektet skal også føre til kompetanseheving om deltakelse i HEU, nettverksbygging og gi muligheten til å påvirke prioriteringer i HEU arbeidsprogrammene. Videre vil utvikling av prosjektforslag med høy kvalitet stå i fokus av dette prosjektet. Dermed vil PES muliggjøre NRs faglige og markedsmessige posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet NR2021-RA-PES er en rammeavtale som skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU initiativer og bygge ut instituttets ledende rolle innen områdene maskinlæring og statistisk modellering, jordobservasjon, og utvalgte temaer innen IKT-forskning, bl.a., digital sikkerhet, personvern, programvareutvikling og smarte IKT-systemer med menneske i sentrum. Prosjektet skal også føre til kompetanseheving om deltakelse i HEU, nettverksbygging og gi muligheten til å påvirke prioriteringer i HEU arbeidsprogrammene. Videre vil utvikling av prosjektforslag med høy kvalitet stå i fokus av dette prosjektet. Dermed vil PES muliggjøre faglig og markedsmessig posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa