Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

NORA.EU

Tildelt: kr 1,5 mill.

NORA.EU bygger på NORA som allerede har vært operativt i over to år og som har bygd opp et unikt og tett samarbeid mellom 12 av Norges tyngste FoU-institusjoner innenfor KI, maskinlæring og robotikk, deriblant åtte av Norges ti universiteter. Samarbeidet har også en sterk innovasjonsdel hvor NORA-institusjoner det siste året har samarbeidet tett med oppstartsbedrifter gjennom NORA.startup, et IN-støttet innovasjonsøkosystem for kunstig intelligens. NORA.EU skal være et enda bredere, nasjonalt nettverk innenfor KI, ML og robotikk. Nettverket vil spille en samlende rolle for ALLE Norges KI-miljøer og tilrettelegge for etablering av gode konsortier for å bygge sterke forsknings- og innovasjonssøknader til Horisont Europa. NORA.EU søker å utvide NORA-samarbeidet til å favne hele KI-Norge. Gjennom samarbeid med både offentlig administrasjon og næringsliv, deriblant Norges viktigste klynger innenfor KI, vil NORA.EU også ha fokus på å øke Norges konkurranseevne og vekst. NORA.EU skal spesielt fokusere på forskning og innovasjon innenfor KI som adresserer klimaendringene og som bidrar til å oppnå FNs bærekraftmål. Vi vil ha fokus på åpen forskning, åpen utvikling og åpen innovasjon, hvor både data og algoritmer publiseres, og hvor det bygges en kultur for deling mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer. I tett samarbeid med Norges Forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge (IN) vil vi bidra til at antallet gode norske prosjektsøknader til Horisont Europa innenfor KI øker. Vi vil være en direkte kommunikasjonskanal mellom KI-Norge og NFR/IN, og vi vil også knytte oss strekt inn mot viktige prosesser i Horisont Europa gjennom CLAIRE, og gjennom The Guilds og UiBs Brussel-kontorer. CLAIREs styrerepresentant i ”European Partnership on Artificial Intelligence, Data and Robotics” (ADRA), en sterk kandidat for ”European Partnerships in digital, industry and space” under Horisont Europa, vil sitte i styringsgruppen i NORA.EU.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Finansieringskilder