Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Norwegian Headache Research Centre

Alternativ tittel: Norsk senter for hodepineforskning

Tildelt: kr 128,0 mill.

Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) ble etablert for 4 måneder siden. I denne perioden har flere parallelle aktiviteter foregått. To kliniske behandlingsstudier, på spenningshodepine og episodisk migrene, har startet. I tillegg er det startet opp en industri-sponset studie på medikamentoverforbrukshodepine. Første avtale på HUNT-Cloud er opprettet og over 16 000 variabler har blitt identifisert og katalogisert fra eksisterende datakilder. Tre internasjonale gjesteprofessorer er (prof. Matharu - UK, prof. May- Germany and prof. Dodick, US). Et vitenskapelig råd er opprettet med 5 medlemmer. Alle senterets "operational units" er igangsatt. Pasientorganisasjonen, Hodepine Norge, er partner og integrert i senterets aktiviteter, i tillegg til å være brukerrepresentanter på de ulike prosjekter. NorHEAD har sendt inn 13 søknader om finanisering av prosjekter og fikk innvilget 7 av disse ila oktober/november. I tillegg er det søkt om nasjonale og internasjonale midler på 6 prosjekter hvor det ikke foreligger svar. Det arbeides med å sette opp et EU konsortium for en utlysning med frist april -23. NorHEAD hadde 3 vitenskapelige foredrag på den internasjonale MTIS kongressen i London i sept-22 og skal ha 4 presentasjoner på den europeiske hodepinekonferansen (EHF) i Wien i desember-22. Flere foredrag med NorHEAD som tema er avholdt i Norge, Sverige og Danmark. NorHEAD arrangerer en nasjonal hodepinekonferanse i des-22 og det er over 100 påmeldte. NorHEAD deltok på Arendalsuka og har hatt 42 mediaoppslag i Norge. En vitenskapelig artikkel fikk stor oppmerksomhet i internasjonale medier med over 755 oppslag.

Headaches disorders are among the most common and disabling diseases worldwide. Yet, they are poorly understood and under-emphasized in government policies, with few novel therapeutic options being advanced. At present, there are few initiatives at an international scale aimed at improving patients' situations. The 2018 National Brain Health Strategy identified headaches as a topic with large unmet needs. Thus far, little has been done. We have identified three main research areas, directly addressed by the secondary objectives, that together serve the overall objective and ambition of NorHEAD. Within the first research area, we will conduct clinical trials leading to evidence-based new and improved treatment options for headache disorders. We will perform an ambitious large-scale pragmatic study with an aim to construct a decision-support system for choosing effective migraine treatment. The trial will be complemented by a meticulous collection of paraclinical biomarkers to facilitate neurobiological understanding and treatment optimization. Moreover, we will establish new treatments for the neglected pediatric migraine population, develop a new eHealth intervention for medication overuse headache, investigate and establish non-pharmacological interventions including biofeedback and structured lifestyle interventions, develop and establish new botulinum toxin treatment paradigms for chronic migraine and tension-type headache, and establish new surgical options for chronic cluster headache and refractory trigeminal neuralgia. Within the second research area, we will exploit the rich health register databases in Norway, using unique epidemiological approaches to identify demographic and genetic markers of etiology and responsiveness, repurpose drugs and evaluate societal impact. Finally, we will exploit machine learning to develop prescriptive models, enlighten disease etiology and treatment mechanisms, and enable clinical individualized decision-support tools.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetVelferdLevekår og befolkningsutviklingArbeidArbeidslivArbeidVelferdLTP3 Tillit og fellesskapFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorInternasjonaliseringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferdInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapPortefølje LivsvitenskapInternasjonaliseringMobilitetPortefølje Velferd, kultur og samfunnLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetFNs BærekraftsmålLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Naturvitenskap og teknologiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP3 HelseLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Muliggjørende teknologierHelsePolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningTjenesterettet FoULTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Industri og tjenestenæringer