Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-Øst

Alternativ tittel: PES OUS HSOE 2021-2022

Tildelt: kr 1,5 mill.

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksningsmiljøene i regionene og tilby våre tjenester - EU rådgivning, kvalitetssikring av søknader, budsjettering, administrative prosesser og regelverk.

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksningsmiljøene i regionene og tilby våre tjenester - EU rådgivning, kvalitetssikring av søknader, budsjettering, administrative prosesser og regelverk.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa