Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Scaleup of the production of microalgae as a sustainable salmon feed raw material for the salmon industry.

Alternativ tittel: Industrialisering av microalge produksjon som forråstoff til en bærekraftig lakseindustri.

Tildelt: kr 40,0 mill.

Mikroalger er "primærprodusenter" og er grunnlaget alle næringskjeder i vann og dermed for alt dyreliv i vann. Primærprodusenter som planter, tang, tare og mikroalger bruker lys som energikilde for å fange og konvertere CO2 til karbonrik biomasse full av lipider, proteiner og karbohydrater. Biomassen som dannes er mat for alle de andre organismene høyere opp i næringskjeden. I motsetning til større planter kan mikroalgene vokse ekstremt raskt og dobler ofte antall og total vekt på bare en dag. Tenk om en moden kornåker kunne gjøre det samme! For å vokse så raskt trenger mikroalger en kontinuerlig tilførsel av CO2. Prosjektet «AlgScaleUP» vil hente løse dette ved å bruke CO2 -rik røykgass fra ferrosilisium -smelteverket Finnfjord AS. Tidligere prosjekter ved Finnfjord AS har vist at denne røykgassen er godt egnet til formålet. AlgScaleUP er et kunnskapsbyggingsprosjekt med ambisjon om å utvikle den teknologiske og biologiske plattformen som trengs for å oppskalere produksjonen av mikroalger i store vertikale kolonnefotobioreaktorer. Denne prosessen er faktisk biologisk karbonfangst, lagring og utnyttelse eller "CCSU". Mikroalger som produseres kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel som fiskefôredrediens, næringsstoff-tilsetning, pigmentkilde med mer. Bruksområdene for biomassen avhenger av hvilken art man velger og dens egenskaper. I tillegg vil AlgScaleUP undersøke om bio - CCSU -teknologi kan skreddersys for å redusere utslipp av skadelig NOx og SOx ved å manipulere eller støtte den naturlige tilstedeværelsen av forskjellige gunstige bakterier i vann. Hvis AlgScalUP lykkes, kan oppskaleret mikroalgerproduksjon basert på industrielle utslipp bli en ny og mer bærekraftig kilde til proteiner, fett og karbohydrater i Norge og andre steder. Slike innovasjoner bidrar til flere av FNs mål for bærekraftig utvikling, inkludert mål (3) god helse, (9) industriinnovasjon og infrastruktur, (12) ansvarlig forbruk og produksjon, (13) klimatiltak og (14) liv i vann.

The knowledge project AlgScaleUP will secure the technological platform needed for scaling up the production of microalgae at Finnfjord AS ferrosilicon plant through the Green platform AlgOpti. Through utilizing emission gases and heat surplus in a circular loop through a photobioreactor, the ambition of AlgScaleUP is to achieve a sustainable production of microalgae as raw material for salmon feed. The project will (1) generate general knowledge about scaling up microalgae production utilizing CO2 and heat surplus in the metallurgical industry and (2) give direct support to the Green platform AlgOpti in Finnfjord. The following main contributions to a green conversion will be made: - Through collecting CO2 and introducing the gas into a circular loop for microalgae production, the environmental emission to the atmosphere will be reduced. The reduction in NOx and SOx will in addition represent a positive effect to the local community. The heat surplus from the production of the ferrosilicon process will be utilized as an energy source in the production of microalgae (drying) and improve the overall energy balance of the process. - Technological knowledge, and a successful scaled up production of microalgae based upon emission gas, has a great potential within the metallurgic industry in Norway and abroad. A positive effect to climate change and carbon neutrality can be achieved. - The expected growth in the Norwegian salmon industry, and the increasing need for new and more sustainable feed raw materials will be focused. Through making new domestic feed raw material available at large scale (microalgae), the import of raw materials (soya) can be reduced. A more sustainable salmon for the global expanding food markets will be available. - The projects contributions to the SDGs include (3)Good health, (9)Industry innovation and infrastructure, (12)Responsible consumption and production and (13)Climate actions, and (14)Life below water.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Temaer og emner

Bransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiCO2-håndteringKlimaPortefølje HavBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLavutslippMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultBioøkonomiMarinHavbrukMiljøteknologiNordområdenePortefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiSirkulær økonomiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningCO2-håndteringCCS - fangstPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHavbrukFôr og ernæringMarinHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 HavLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskningBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltning