Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs

Alternativ tittel: Low emission value chain for open ocean aquaculture

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektnummer:

328674

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dag drives havbruk med produksjon av laks på skjermede lokaliteter innaskjærs i fjorder og viker. Havbruk ute i det åpne havet gir helt nye utfordringer med større bølger, sterkere vind og lange avstander til land. Vi har også begrenset med kunnskap om hvordan oppdrettslaksen vil oppføre seg og trives ute i det åpne havet. Det må utvikles en ny verdikjede fra produksjon av liten fisk på land og innaskjærs til havbruksanlegg ute i det åpne havet. I alle ledd i den nye verdikjeden skal prosjektet gi innovasjoner og kunnskap som reduserer energibruk, gir lave miljøavtrykk, gir lave utslipp av klimagasser, og tilbyr fisken gode livsbetingelser. Innovasjonene omfatter områder som produksjon av liten laks (såkalt postsmolt) i lukkede sjøanlegg, elektrifisering av havbruksanlegg og fartøy, fleroperasjonelle fartøyer for redusert sjøtransport, digitalt basert semi-autonom drift og beslutningsstøtte som kan gi redusert miljøavtrykk og dødelighet, og offshore flytefôr som gir redusert forbruk av fiskefôr. Deltagerne i prosjektet er syv selskaper i alle ledd i verdikjeden fra postsmolt til slakteklar matfisk offshore og elleve forskningsinstitusjoner med kompetanse innen alle disse kunnskapsområdene. Prosjektet skal også ha en organisert dialog arena med offentlige og private aktører med kunnskap og interesser i havrommet. Gjennom dialog arenaen skal prosjektet også bidra til ansvarlig utvikling av offentlige reguleringer og tilsyn som ikke er etablert i dag. Prosjektet skal gi sunn laks med klimagassutslipp per kg som er vesentlig lavere enn for kjøtt fra landbruket, spesielt storfe og gris. Det skal gi et avgjørende bidrag til at havbruk til havs oppnår klima- og miljøavtrykk i samsvar med EUs Green Deal og taksonomi og produksjonskostnader som gjør det til et bærekraftig alternativ til andre proteinproduserende sektorer på land og sjø. En vellykket innovasjonsprosess kan lede til en årlig verdiskaping på i størrelsesorden hundre milliarder kr mot 2050.

Havbruk til havs gir helt nye utfordringer med krevende ytre forhold, lange avstander til infrastruktur og lite kartlagte betingelser for oppdrettsfisken. I alle ledd i den nye verdikjeden skal prosjektet gi innovasjoner og kunnskap som reduserer energibruk og klimaavtrykk, samt tilbyr fisken gode livsbetingelser. Innovasjonene omfatter områder som postsmolt i lukkede sjøanlegg, elektrifisering av havbruksanlegg og fartøy, fleroperasjonelle fartøyer for redusert sjøtransport, semi-autonom drift og beslutningsstøtte for redusert miljøavtrykk og dødelighet, og offshore flytefôr som gir redusert fôrspill. Prosjektet består av et konsortium av selskaper i alle ledd i verdikjeden fra postsmolt til slakteklar matfisk offshore og FoU-organisasjoner med kompetanse innen alle disse kunnskapsområdene. Gjennom en organisert dialog arena med offentlige og private aktører skal prosjektet også bidra til ansvarlig utvikling av offentlige reguleringer og tilsyn som ikke er etablert i dag. Prosjektet skal gi sunn laks med klimagassutslipp per kg som er vesentlig lavere enn for kjøtt fra landbruket. Det skal gi et avgjørende bidrag til at havbruk til havs oppnår klima- og miljøavtrykk i samsvar med EUs Green Deal og taksonomi og produksjonskostnader som gjør det til et bærekraftig alternativ til andre proteinproduserende sektorer på land og sjø, og en årlig verdiskaping på hundre milliarder kr.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform