Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Serviceable, Environmentally reSponsible & Safe—Integrating automated Legionella mitigation into potable building water system design

Alternativ tittel: Bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektnummer:

328697

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Legionellabakterier fins naturlig i ferskvann og fuktig jordsmonn over hele verden. Når vannet når innvendige tappevanninstallasjoner med gunstige vekstforhold, kan bakterien formere seg til smittefarlige nivåer. Legionellabakterien kan forårsake alvorlig legionærsyke. Vanligvis oppstår sykdom etter at små vanndråper eller aerosoler med bakterien pustes inn og ned i lungene ved f.eks. dusjing eller bading. I Norge består forebyggende tiltak og eventuell behandling ofte av sjokkoppvarming av varmtvann og regelmessig gjennomspyling av alle tappepunkter. Dette krever en betydelig arbeidsinnsats og store ressurser. Dette prosjekt har som mål å forene aktørgrupper på tvers av verdikjeden: fra arkitekter, prosjekterende og entreprenører til driftspersonell, byggeiere, rådgivere, produkt- og tjenesteleverandører, samt forskere og myndigheter. I løpet av prosjektet vil data fra faktiske bygninger bli samlet inn og analysert for å identifisere risikofaktorer for Legionella. Effekten av ulike tiltak for å håndtere Legionella vil testes og valideres i pilotforsøk med særlig vekt på digitale og automatiserte løsninger som gjør våre vannsystemer smartere og mer brukervennlige. Avanserte modeller vil bli utviklet og testet for å bedre kunne evaluere risikoen for problemer med vannkvalitet i bygninger. Til slutt vil vi utvikle anbefalinger og retningslinjer for å hjelpe bygningsdesignere og operatører med å forhindre eller eliminere Legionella-problemer. Vi håper å gjøre våre bygninger tryggere for oss alle med bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

SESSILE addresses an underestimated and somehow unspoken challenge in sustainable management of potable building water systems by answering: - How do water velocity, temperature, usage patterns, and other operational or environmental factors affect water quality, Legionella growth, and human health risks in buildings? - What characterizes ‘good’ system design and operation practices in terms of serviceability, environmental footprint and water safety? - Which water quality parameters are most informative for assessing risk and then selecting appropriate risk-mitigation actions? How to optimize sampling? - How can operators select the best Legionella mitigation practices or technologies for their specific needs, when there are few case studies documenting either success or failure for many building types and system configurations? - Can current Legionella treatment and prevention options be optimized or improved to be less laborious, time-consuming, and expensive—or replaced with superior alternatives? - How can a hybrid hydrodynamic-GNN model reliably reproduce Legionella growth in building water systems? Pilots (field and laboratory) are central in SESSILE for the joint knowledge development process, involving both researchers and actors from various stakeholder groups, to create in-depth knowledge of how to create a transformation of current building water design and operation practices for hygienic safe drinking water and more sustainable resource utilization. Partners: - Building owners (Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Stavanger kommune, Moss Kommunale Eiendomssellskap KF and OBOS Prosjekt AS. - Consultants (Kompa AS) - Technology suppliers (Armaturjonsson AS, Apurgo AS, Geberit AS and Georg Fischer JRG) - The Norwegian Institute of Public Health (FHI) - Research institutes and academia (SINTEF and NTNU) In addition, the reference group includes the Norwegian Building Authority (DiBK) and one Nordic research institute.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena