Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Circular use of wood in Norway for improved sustainability and innovation

Alternativ tittel: Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon

Tildelt: kr 37,6 mill.

I Norge hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfunnet skal lykkes i å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, er det forventet at ressursbehovet blir betydelig større. For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå hånd-i-hånd for å utnytte returtreets muligheter. For å tette kunnskapshull knyttet til tilgjengelighet og kvalitet av returtre, skal circWOOD undersøke aspekter ved trebruk i den norske økonomien, med særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter og returtre som råstoff i dagens treindustri. Forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, skal kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland. circWOOD vil følge livsløpet til norsk returtre og finne nye måter for effektiv bruk av denne ressursen. Prosjektet skal analysere bærekraftighet og miljøavtrykket til trevirkets verdikjede med utgangspunkt i strategier og nye teknologier som skal bidra til sirkularitet. circWOOD skal identifisere og undersøke måter prosesser kan forenkles på, ved å benytte seg av de nyeste metodene for digital innsamling, analyse og deling av data. I tillegg skal prosjektet adressere de politiske rammeverkene som ligger til grunn og studere hvilken økonomisk innvirkning de har. circWOOD inngår som en integrert del av sirkTRE som skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet.

The future Norwegian bioeconomy must use timber in the most resource-efficient manner. The circWOOD project is a Green Platform project that will look at all aspects of wood use in the Norwegian economy, with particular emphasis on reuse and recycling. The circWOOD project will provide technical support to the Green Platform sirkTRE project, but also operate independently. The focus of the circWOOD project is on analysing the flows for the timber resource through the Norwegian economy and finding new ways to improve the efficiency of use of this increasingly valuable resource. Efficiency will be improved by studying the quantities and types of timber that become available at the end of life and determining the different ways in which the wood can be reused for second lives, or even further down the value chain. In this way stored atmospheric carbon will stay in the Norwegian economy for a longer time. At the present time, there are gaps in our understanding of the availability and quality of reclaimed wood and how this will change going forward. This lack of knowledge is making investment decisions problematical. Apart from improving our understanding of wood availability, the project will also develop methods to ensure that whatever strategies and technologies are adopted, the environmental impacts are minimised and reduced compared to current practice. The gathering of data to support investment and policy decisions is not easy and the circWOOD project will explore ways of simplifying this process through the adoption of the latest methods of electronic data capture, data sharing and analysis. New technologies for the future bioeconomy will not be introduced without the proper policy framework and public acceptance. The circWOOD project will therefore address these vital issues, as well as studying the economic impacts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform