Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NCS C+ - The Norwegian Continental Shelf: A Driver for Climate Positive Norway

Alternativ tittel: NCS C+ - Den norske kontinentalsokkelen: En driver for klimapositivt Norge

Tildelt: kr 36,7 mill.

NCS C+ skal gjennomføre en grundig analyse av fire klimapositive løsninger som vil kunne brukes sammen med permanent CO2-lagring på norsk sokkel, i kampen mot klimaendringene. I flere tiår har sokkelen bidratt til å styrke norsk økonomi gjennom olje- og gassutvinning. I fremtiden vil denne rollen endre seg, og sokkelen vil bli et nøkkelområde i omstillingen til et klimapositivt Norge. Ved å fjerne skadelige CO2-utslipp fra industrielle prosesser og fra atmosfæren, og lagre dem permanent dypt under havbunnen, har Norge en enestående mulighet til å både bidra til kampen mot klimaendringer og skape en helt ny industri. Det finnes mange veier til en grønnere sokkel, men per nå har alle disse veiene flere antagelser og ukjente faktorer. De fire veiene som NCS C+ skal analysere er 1) direkte fangst av CO2 fra luften, 2) direkte fangst av CO2 fra havet, 3) fjerning av CO2 via sjøgress og annet biomassebasert materiale med produksjon av varme og hydrogen, 4) og direkte fangst av ikke-CO2 klimagasser fra luften. NCS C+ vil ta en grundig vurdering av disse fire veiene, både fra et sosioøkonomisk perspektiv, og fra et miljøperspektiv for å sikre at naturen ikke kommer til skade. Om de er gjennomførbare i storskala, kan disse klimapositive løsningene levere sårt tiltrengte negative utslipp som er nødvendige for å nå ambisjonene om karbonnøytralitet i Norge og Europa.

Massive Carbon Capture and Storage (CCS) deployment is instrumental in all realistic future scenarios to reach the 1.5°C target, and for nearly all of them Carbon Dioxide Removial (CDR) pathways will be needed. NCS C+ targets the green transformation by developing and maturing promising technologies that remove CO2 or methane from the atmosphere thus generating so-called negative emissions. These technologies are referred as climate-positive technologies or, if they focus on CO2 removal, CDR. The NCS C+ project is the first initiative to develop a methodology and consistently benchmark different CDR technologies. The ambition of NCS C+ is to bring CDR deployment a step closer to deployment at unprecedented scale for a climate-positive transition. The goal of NCS C+ is to advance the development of four key climate-positive paths to achieve Norway's and Europe's climate-neutrality ambitions and, in doing so, leverage NCS assets to support safe and cost-efficient transport and storage of the CO2 removed. These four climate-positive paths are: Direct CO2 capture from air, Direct CO2 capture from seawater, Algae and other bio-enhanced removal of CO2 with production of heat or hydrogen, and Direct non-CO2 greenhouse gases removal from air. NCS C+ will assess the techno-economic performances of these concepts, as well as their environmental impact throughout their complete life cycle to ensure that no significant harm to the other green taxonomy principles derives from the proposed solutions and synergies. If feasible at a relevant scale, these climate-positive solution solutions can deliver the much-needed negative emissions that are required to achieve the carbon-neutrality ambitions of Norway and Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder