Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bridging the gap – information management platforms across the lifecycle of buildings

Alternativ tittel: Styrk broen - informasjonsstyringsplattformer for hele levetiden for bygninger

Tildelt: kr 9,7 mill.

Bygge, Anlegg og Eiendom (BAE) er inne i en digital revolusjon, som krever en ny kunnskapsgenerering på informasjonsstyringsplattformer som går på tvers av livssyklusen. For verdiskaping og bærekraftig bruk av data og dataplattformer slik som BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i byggeprosjekter, må det være søkelys på forvaltning, drift og vedlikehold/Facility Management (FDV/FM) for å bygge bro fra drift og bruk av en bygning tilbake til prosjektfasene. Målet med dette prosjektet er toveis ved å undersøke hvordan erfaringer og data fra drift kan og bør brukes i tidlig fase, og hvordan informasjon fra byggeprosjekter kan utnyttes i FDV og bruksfasen gjennom økt bruk av digitale plattformer og digitale tvillinger. Det er fire hovedspørsmål: I. Hvilke type informasjon og data trengs fra konsept, prosjektering og produksjon – til FDV/FM og bruk? II. Hvilke prosesser trengs for å organisere data og informasjonsforvaltningen fra konsept til FDV/FM og bruk III. Hvordan systematisere og (videre)-utvikle rammeverk / modeller for informasjon, datafangst og lagring til FDV/FM og bruk? IV. Hvilke barrierer muligheter og nytte ligger i digitalisering / digital tvilling for til FDV/FM og bruk? NTNU-forskere og studenter vil jobbe tett med eiere, prosjektutviklere og driftsledere i KLP Eiendom Trondheim, Arkitektkontoret Pir 2, (Pir2) entreprenørselskapet NCC Building Nordics og eksterne rådgivere i samarbeidet om det innovative utviklingsprosjektet, Teknostallen 5. Ambisjonen er å utvikle en «Digital Twin» for prosjektet og for bruksfasen. Forskningen bidrar til at ny kunnskap og innovasjon som vil bygge på konkrete prosjekterfaringer med digitalisering i BAE-næringen og utforsker nye muligheter for digitalisering gjennom aksjonsforskningstilnærming, og involvering av studenter. Resultatene vil føre til et nytt veikart for digitalisering av BAE 2030/2050, nye rammeverker for digitale plattformer og strategier for å øke bruken av digitale data og digitale tvillinger i FDV/FM.

As the project aim to examine the development of digital twins from the perspective of FM feeding back to design and construction, WP1 takes a starting point of examining barriers, possibilities and benefits in digitization / digital twin for to FDV / FM and use both from the FM discipline and in the broader AEC perspective and examining these barrier, possibilities and benefits in the context of the reference project(s). WP2 will go deeper in terms of mapping the standards that are currently available for data handover and where they fit in terms of application of FM specific standards as well as standards linked to Digital Twins. WP3 will examine the collaboration process of coordinating data within the reference project(s) and defining a framework on how collaboration can occur for digital twin through feedback and feedforward loops which can be further systematized in LCA. WP4 will examine FM use and non use of data as well examining the scope of linking databases using in FM which will lead to strategizing for digital twins. Research will be conducted through key research partners, engaging students within relevant courses and master thesis and through the research focused work of PhD/Research assistant- all in partnership with non-research organizations. The research questions will lead to the following innovative solutions: • Mapping of relevant standards for data handover and interoperability • Identifying gaps in standards that need to move toward digital twins for FM linking to LCA • Process framework on feedback and feedforward loops from operation to design for knowledge exchange and systematic participation (focus on LCA) • Roadmaps for digitalizing FM (FM 2.0) toward 2030 and 2050 • Strategies for FM toward further digitalisation and digital twins

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena