Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Carbon Links (LINCCS)-Linking large-scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain

Alternativ tittel: Carbon Links (LINCCS)-Linking large-scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328738

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

LINCCS – Storskala CCS drevet av norske innovasjoner. LINCSS vil plassere Norge i en ledende posisjon i energiomstillingen ved å drastisk redusere kostnadene for CO2-fangst og -lagring (CCS). Nesten alle veier til netto nullutslipp innen 2050 forutsetter bruk av CCS. Dette betyr at en industri for CO2-fangst og -lagring vil bli etablert i Europa. Norge, med sin ekspertise på kontinentalsokkelen og flere tiår med CCS erfaring, kan lede denne industrien og samtidig skape eksport og bidra til å løse klimakrisen. LINCCS-prosjektet fokuserer på en rask oppstart av stor-skala kommersialisering av CCS, noe som vil hjelpe Norge å nå sine klimamål i henhold til Parisavtalen. For å gjøre dette har LINCSS som mål å utvikle og kommersialisere fem innovasjoner som vil koble CO2-fangst med lagring: 1. Ubemannet CO2-fangst som muliggjør billigere fangstteknologier 2. En skipsmotor med integrert CO2-fangst 3. Et digitalt verktøy for transport- og logistikksiden av CCS 4. Et digitalt verktøy for gjenbruk av eksisterende infrastruktur fra olje- og gassindustrien for CO2-lagring 5. Et fullskalasystem for kostnadseffektiv CO2-injeksjon og lagring i brønner Det unike med LINCCS er den enhetlige og integrerte tilnærmingen over hele verdikjeden til CCS, som virkelig kan redusere kostandene og muliggjøre en rask kommersialisering av stor-skala CCS. Med bred støtte fra industrien kan LINCCS skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, som bidrar til å løse klimakrisen. LINCCS er et ambisiøst prosjekt hvis mål er å redusere karbonutslippene med over 100 millioner tonn per år, skape 1000 nye arbeidsplasser og generere et årlig eksportpotensial på omlag 5 milliarder kroner innen 2030. Dermed plasseres Norge i fronten av kampen mot global oppvarming.

LINCCS is an ambitious undertaking with broad industrial support that will curtail carbon emissions by over 100 million tonnes per year, generate over 8 BNOK/year, employment for over 1000 people and an export potential estimated at around 5 BNOK per year by 2030. It will do so by accelerating the deployment of innovative CCS technologies at scale, connecting the missing links between capital and opportunities, and propelling Norway at the forefront of the fight against climate change by linking large scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain while leveraging one of its major competitive strengths: the competencies developed on the NCS. LINCCS will take the Northern Lights further by providing the platform to foster innovation and value creation linking the CCS value chain, at a much faster pace than would be possible by individual actors. Specifically, LINCCS will support carbon capture solutions for the maritime sector and enable repurposing existing offshore installations, competencies, and technologies to new, sustainable business opportunities in line with the EU taxonomy . Innovative technologies and business models for repurposing existing assets over a longer time span, such as algae farming, and other Carbon Dioxide Removal technologies are explored in the attached KSP.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleCO2-håndteringCCS - fangstBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerCO2-håndteringCCS - lagringBransjer og næringerOlje, gassLTP3 IKT og digital transformasjonKutt i utslipp av klimagasserAnvendt forskningByLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeCO2-håndteringCCS - transportLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Hav og kystCO2-håndteringFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonDigitalisering og bruk av IKTFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelFNs BærekraftsmålLTP3 Klima, miljø og energiInternasjonaliseringPortefølje Muliggjørende teknologierKlimarelevant forskningMaritimLavutslippMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningTjenesterettet FoUPolitikk- og forvaltningsområderForskningUtviklingsarbeidPortefølje ForskningssystemetPortefølje Innovasjon