Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Carbon Links (LINCCS)-Linking large-scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain

Alternativ tittel: Carbon Links (LINCCS)-Linking large-scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328738

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

LINCCS – Storskala CCS drevet av norske innovasjoner. LINCSS vil plassere Norge i en ledende posisjon i energiomstillingen ved å drastisk redusere kostnadene for CO2-fangst og -lagring (CCS). Nesten alle veier til netto nullutslipp innen 2050 forutsetter bruk av CCS. Dette betyr at en industri for CO2-fangst og -lagring vil bli etablert i Europa. Norge, med sin ekspertise på kontinentalsokkelen og flere tiår med CCS erfaring, kan lede denne industrien og samtidig skape eksport og bidra til å løse klimakrisen. LINCCS-prosjektet fokuserer på en rask oppstart av stor-skala kommersialisering av CCS, noe som vil hjelpe Norge å nå sine klimamål i henhold til Parisavtalen. For å gjøre dette har LINCSS som mål å utvikle og kommersialisere fem innovasjoner som vil koble CO2-fangst med lagring: 1. Ubemannet CO2-fangst som muliggjør billigere fangstteknologier 2. En skipsmotor med integrert CO2-fangst 3. Et digitalt verktøy for transport- og logistikksiden av CCS 4. Et digitalt verktøy for gjenbruk av eksisterende infrastruktur fra olje- og gassindustrien for CO2-lagring 5. Et fullskalasystem for kostnadseffektiv CO2-injeksjon og lagring i brønner Det unike med LINCCS er den enhetlige og integrerte tilnærmingen over hele verdikjeden til CCS, som virkelig kan redusere kostandene og muliggjøre en rask kommersialisering av stor-skala CCS. Med bred støtte fra industrien kan LINCCS skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, som bidrar til å løse klimakrisen. LINCCS er et ambisiøst prosjekt hvis mål er å redusere karbonutslippene med over 100 millioner tonn per år, skape 1000 nye arbeidsplasser og generere et årlig eksportpotensial på omlag 5 milliarder kroner innen 2030. Dermed plasseres Norge i fronten av kampen mot global oppvarming.

LINCCS is an ambitious undertaking with broad industrial support that will curtail carbon emissions by over 100 million tonnes per year, generate over 8 BNOK/year, employment for over 1000 people and an export potential estimated at around 5 BNOK per year by 2030. It will do so by accelerating the deployment of innovative CCS technologies at scale, connecting the missing links between capital and opportunities, and propelling Norway at the forefront of the fight against climate change by linking large scale, cost-effective, permanent offshore storage across the value chain while leveraging one of its major competitive strengths: the competencies developed on the NCS. LINCCS will take the Northern Lights further by providing the platform to foster innovation and value creation linking the CCS value chain, at a much faster pace than would be possible by individual actors. Specifically, LINCCS will support carbon capture solutions for the maritime sector and enable repurposing existing offshore installations, competencies, and technologies to new, sustainable business opportunities in line with the EU taxonomy . Innovative technologies and business models for repurposing existing assets over a longer time span, such as algae farming, and other Carbon Dioxide Removal technologies are explored in the attached KSP.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Temaer og emner

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderForskningDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerLavutslippInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningCO2-håndteringCCS - fangstAnvendt forskningMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetCO2-håndteringCCS - transportLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøteknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleMaritimCO2-håndteringCCS - lagringByLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP2 HavLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonTjenesterettet FoUFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerPortefølje HavBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorCO2-håndtering