Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework Grant 2021-2022-St.Olavs Hospital

Alternativ tittel: PES rammebevilgning 2021-2022-St.Olavs hospital

Tildelt: kr 1,0 mill.

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt forskningsmiljø med fremragende forskere innen flere fagfelt, og vil også kunne gå inn som aktiv partner eller tredjepart i prosjekter som blir ledet av NTNU eller SINTEF og som krever tilgang til e.g. pasientmateriale. St. Olavs Hospital har også bygd opp infrastrukturen som kreves for å delta i større behandlingsstudier, og deltar i den nasjonale infrastrukturen NorCRIN og den europeiske infrastrukturen ECRIN som kan bidra med sin kompetanse inn i nasjonale og internasjonale søknader. PES-midlene vil hjelpe St. Olavs Hospital til å fremheve fokus på EUs nye rammeprogram, heve kompetanse på EU-søknader og frikjøpe forskere til den tidkrevende jobben med å skrive konkurranseverdige søknader. Vi vil også vurdere å kjøpe inn eksterne tjenester der dette vil heve kvaliteten på søknader. Vi har allerede identifisert flere aktuelle utlysninger under temaet Globale utfordringer: Helse, og har startet arbeidet med å posisjonere forskningsgrupper inn mot søknader i 2021 og 2022.

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt forskningsmiljø med fremragende forskere innen flere fagfelt, og vil også kunne gå inn som aktiv partner eller tredjepart i prosjekter som blir ledet av NTNU eller SINTEF og som krever tilgang til e.g. pasientmateriale. St. Olavs Hospital har også bygd opp infrastrukturen som kreves for å delta i større behandlingsstudier, og deltar i den nasjonale infrastrukturen NorCRIN og den europeiske infrastrukturen ECRIN som kan bidra med sin kompetanse inn i nasjonale og internasjonale søknader. PES-midlene vil hjelpe St. Olavs Hospital til å fremheve fokus på EUs nye rammeprogram, heve kompetanse på EU-søknader og frikjøpe forskere til den tidkrevende jobben med å skrive konkurranseverdige søknader. Vi vil også vurdere å kjøpe inn eksterne tjenester der dette vil heve kvaliteten på søknader. Vi har allerede identifisert flere aktuelle utlysninger under temaet Globale utfordringer: Helse, og har startet arbeidet med å posisjonere forskningsgrupper inn mot søknader i 2021 og 2022.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa