Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

WoBiCo - From wood to sustainable biocomposites

Alternativ tittel: WoBiCo - Fra trevirke til bærekraftige biokompositter

Tildelt: kr 32,0 mill.

WoBiCo er et kompetanseprosjekt tilknyttet Grønn Plattform hovedprosjektet "Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner" ledet av Norske Skog SAUGBRUGS. Den overordnede målsettingen i hovedprosjektet er å utvikle materialer og løsninger basert på fornybare råvarer fra skog som bl.a. vil føre til redusert bruk av petroleumsbaserte materialer. Ideen er å erstatte plast med TMP trefiber og/eller CNF for å lage biokompositter av termoplast og herdeplast. CNF er meget små cellulosefibre (kalt nanofibriller) som vil kunne forbedre smelteegenskaper og styrken i plastprodukter (biokompositter) samt i herdeplast og ulike belegg. TMP er termomekanisk separerte trefibre. Disse fibrene, som er vesentlig større enn CNF, kan også brukes for å lage termoplastbaserte biokompositter med økt styrke. I hovedprosjektet vil man utvikle produkter og løsninger tatt fram i lab skala til fullskala løsninger gjennom industriell forskning, ved aktiv bruk av pilotanlegg i industriell skala og ved fullskala forsøk hos konsortiets industribedrifter. I WoBiCo vil vi videreutvikle disse biobaserte materialene: Fibrene vil bli modifisert for å redusere fuktopptak i biokompositter. Vi vil studere hvordan egenskapene til biokomposittene forandrer seg over tid i bruk (aldring) og hvordan fibrene påvirker prosessegenskaper til plast. Resirkulering av disse materialene og hvordan de inngår i en sirkulær verdikjede med andre plastmaterialer er også utfordringer vi vil studere. I tillegg til å jobbe med fibrene vil vi jobbe med fremstilling av fullstendig biobaserte råstoff (grønne kjemikalier) som kan brukes for å lage biobasert plastråstoff. Blant annet vil vi nyttiggjøre oss kjemikalier og gasser som i dag er "avfall" fra papirproduksjonen til Norske Skog. I WoBiCo skal 4 forskningsinstitusjoner samarbeide med Norske Skog og ZEG Power. Lærdommene fra prosjektet vil bidra med viktig kunnskap inn i hovedprosjektet.

Norske Skog Saugbrugs, one of Norway's largest pulp and paper manufacturer, is responsible and manager of the main Green Platform Industry Project "Fra tre til biobaserte polymerprodukter (From wood to biobased polymer products)" which this competence project WoBiCo is a part of. In the main project Saugbrugs, together with 8 industry partners and 2 R&D institutes, will develop solutions that will ensure a transition from fossil based to biobased materials as basis for sustainable biocomposites. As a step towards this goal Saugbrugs is in the process of developing two product families for enhancing properties of conventional thermoplastics and thermosets: Cellulose nanofibrils (CNF) product Cebina for modifying rheology and strength enhancer of thermosets, adhesives and biocomposites. The other is thermo-mechanical pulp (TMP) fibres to be used as reinforcing additive to thermoplastic biocomposite materials. However, to further improve the Platform, WoBiCo competence project focuses on relevant research challenges to optimize these product categories and further foster the transition to a completely biobased solution. The overall objective of WoBiCo is to generate knowledge and technology enabling sustainable production and use of TMP and CNF based thermoplastic composites and valuable use of fibre and paper production waste as a source for polymer production. The outcome of the project has two main impacts on the society: 1. WoBiCo will contribute to the required restructuring of the Norwegian manufacturing industry, in the shift from a petroleum-based economy to a green economy 2. The Norwegian forest-based sector is in strong need for new production of forest-based products in Norway, securing value-added conversion of the whole range of forest-based raw materials, where forest-based biomass appears as a promising resource. It is thus of critical importance to find future large volume products. Biocomposites are products with this potential.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Klimarelevant forskningPortefølje Energi og transportBioteknologiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerVareproduserende industriSirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Bioøkonomi og forvaltningAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonAnvendt forskningLTP3 Klima, miljø og energiAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierBioøkonomiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMaterialteknologiForurensningPortefølje Klima og miljøDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLavutslippBransjer og næringerNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje InnovasjonFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst