Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

Tildelt: kr 1,5 mill.

Markedet globalt for inspeksjon og vedlikehold er estimert til 450 milliarder euro (www.rimanetwork.eu). Inspeksjon og vedlikehold (I&V) av infrastruktur og industrianlegg (bruer, veier, vann- og kloakk, vindmøller, offshore anlegg, osv.) utgjør en stadig økende utfordring, og for å kunne holde kostnadene nede er det nødvendig med økt grad av automatiserte og robotiserte løsninger innen I&V. I&V er ett av fire satsningsområder innen robotikk (inkl. droner) i EU. Norge har fortrinn for å utvikle, kommersialisere, eksportere og ta i bruk I&V-robotikk med fremoverlente sluttbrukere og regel-/premissgivere samt høyt teknologikompetanse. RINVE - norsk nettverk for robotikk og automatisering i I&V - har de siste tre årene fungert som en inkubator for nasjonale utviklingsprosjekter innen I&V-robotikk. Gjennom RINVE2EU skal vi skalere opp RINVE-nettverket til flere sektorer og til å satse målrettet mot å mobilisere norske aktører til EU-søknader innen I&V-robotikk gjennom følgende delmål: DM1) Mobilisere til at relevante norske aktører deltar på EU-relevante arrangement både nasjonalt (bl.a. RINVE innovasjonsworkshop) og i EU (Brokerage events, workshops, m.m.). DM2) Mobilisere til økt samarbeid på tvers av sektorer, og mellom sluttbrukere, leverandører og FOU ved å bl.a. forsterke eksisterende klynger og nettverk, og DM3) Mobilisere til minimum 12 igangsatte EU-søknader med god kvalitet med partnere fra RINVE-nettverket. For å nå målene skal vi arrangere innovasjonsworkshops og webinar, øke synligheten for norske sluttbrukere og leverandører på den Europeiske areaen, og gjøre målrettet oppfølging av RINVEs medlemmer for å mobilisere til økt deltakelse i EU-søknader som kan være strategisk viktige for medlemmene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Finansieringskilder