Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Alternativ tittel: Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Tildelt: kr 128,0 mill.

Mer enn 35 000 fikk en kreftdiagnose i 2020 i Norge, og nesten 11 000 døde. Noen kreftpasienter blir helt friske av sin kreftsykdom, ved hjelp av kirurgi, strålebehandling, kjemoterapi eller en kombinasjon, men ikke alle kan kureres. I løpet av de siste årene har vi sett viktige forbedringer innen flere kreftdiagnoser, med bedret prognose, men dessverre er noen kreftsykdommer svært vanskelige på behandle effektivt. I vårt nasjonale forskningssenter for klinisk kreftbehandling, MATRIX, er målsettingen å bedre overlevelse og livskvalitet hos pasienter med kreftsykdommer som i dag er vanskelige å behandle effektivt. Det har vært en positiv utvikling i diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i løpet av de siste årene, og pasienter lever lenger med sin sykdom, også mens de får kreftbehandling. Livskvalitet, symptomlindring og funksjonsnivå er viktig, og vi vil iverksette systematisk digital symptomkartlegging og utvikle nye pasientsentrerte digitale pasientforløp. For å kunne bedre prognosen til kreftpasienter, vil et av våre fokusområder være utvikling av ny diagnostikk. Dette inkluderer medikament-senstivitetsundersøkelser der ulike medikamenter prøves på kreftceller fra pasienter for å undersøke hvilke som er mest effektive for den individuelle pasient. I tillegg vil vi undersøke nytten av analyser på blodprøver, proteiner og andre molekyler for å kunne tilby en mest mulig persontilpasset behandling. Vi vil også bruke radiologiske bilder, og undersøke om bruk av kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv og presis diagnostikk. Et hovedpoeng i MATRIX er å tilby flest mulig pasienter behandling i en klinisk studie. Vi har allerede etablert et nasjonalt nettverk som inkluderer helseforetak med kreftavdeling, og vil støtte sykehus som behandler pasienter i MATRIX kliniske studier. Pasientsentrert behandling er også del av de kliniske studiene. Pasientrapporterte symptomer og preferanser skal måles og implementeres i nye digitale pasientforløp.

In MATRIX, we will take advantage of on-going large national precision cancer medicine initiatives, the national tumor groups, the national initiatives in patient-centered care and the unique infrastructure for clinical trials to facilitate development and implementation of next generation cancer care. Diagnostics: We will develop new diagnostic methods in molecular profiling (-omics), drug sensitivity screening, immune system characterization, PROMs and AI tools for analysis of images and clinical real-world data. Collaboration with the newly established national infrastructure for precision diagnostics will enable systematically and rapid testing of the clinical benefit of diagnostic tools in the ongoing precision medicine trial IMPRESS-Norway, which will be further developed in MATRIX. Treatment: We will develop and test new treatment strategies in clinical trials. We will test novel combination of drugs based on newly establish diagnostic tools to overcome resistance. Integration with the newly establish Centre for Advanced Cell Therapy will allow us to test novel approaches for cell therapy. Patient Centered Care: Experience from the ongoing precision medicine initiatives in Norway clearly shows the need for tools that ensures that patient preferences and patient communication is integrated into the treatment decision. We will therefore take advantage of ongoing research project on e-Health solutions for integrating patient preferences into the decision process. Participation of the established large clinical trial network of MATRIX involving most hospitals in Norway with a cancer division will ensure access for patients and competence building across the country. A clinical trial engine will be established to ensure competence building (regulatory, logistics etc.) for advanced clinical trials (e.g. cell therapy) to facilitate future trial capacity and establishing Norway at the forefront of coming developments in cancer therapy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling