Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Aluminium Green Platform

Alternativ tittel: Aluminium Green Platform

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektnummer:

328831

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

AluGreen har som mål å utvikle kompetanse, løsninger og demonstratorer for sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Det er økende etterspørsel etter aluminium på verdensbasis, spesielt knyttet til markeder som bygg- og anlegg, elektrifisering og transport. Her er det store muligheter for Norge til økt videreforedling utover eksport av primærmetall, hvor materialegenskaper som sirkularitet, korrosjonsmotstand, lettvekt, formbarhet og mekaniske egenskaper er attraktive og viktige bidrag til det grønne skiftet. Prosjektet samler industripartnere, som representere de tre ovennevnte verdikjeder, samt kompetansepartnerne NTNU, SINTEF, Sintef Manufacturing og Manufacturing Technology Norwegian Catapult. Industripartnerne i prosjektet består av Kodyna, Nexans, Ocean Sun, Corvus Energy, Norcable, Statnett, Benteler, Metallco, Leirvik, Christie, Prodtex, Oshaug Metall, Dr Techn. Olav Olsen, Nordic og Overhalla Betongbygg. AluGreen består av et kompetanseprosjekt, med fokus på grunnleggende FoU, og syv delprosjekter hvor anvendt FoU skal lede til pilotering og demonstrasjon av nye prosesser og produkter. En av hovedutfordringene er at brukt aluminium inneholder en miks av aluminiumslegeringer og ofte deler eller spor av andre metaller og uønskede stoffer. Denne økte variasjonen sammenlignet med tilvirkning av primærmetall må forstås og kompenseres gjennom prosesser fra sortering, omsmelting, ekstrudering, valsing, forming, sammenføyning etc, slik at det endelige produktet får de egenskapene som kundene etterspør. Det er målsatt at andel brukt skrap, på kort sikt, kan utgjøre nær 100% i bygg- og anlegg, 40% i bildeler og 10% i elektriske ledere. Dette kan redusere CO2e med 50-80% dersom man bruker fornybar energi, utvikler sirkulære materialstrømmer samt tilfredsstiller krav til produktegenskaper.

Aluminium (Al) is a circular material, capable of being recycled over-and-over without losing its original properties such as lightness, conductivity, formability, durability, impermeability and multiple recyclability. This makes it a vital resource for a climate neutral and circular economy, and a selected material for future applications in key sectors across Europe. To unleash this potential, we need to change from today’s linear thinking to circular solutions for the material, processes, value chains and end-of-life decisions. The AluGreen ambition is to explore, develop, and pilot high value true circular Al products, based on post-consumer Al scrap (PCS) and renewable energy, exported from Norwegian value chains with high degree of automation and skilled workers. The ambition supports the roadmap outlined by Prosess21, European Aluminium and the European Green Deal initiative in transforming the Al-based industry towards circular economy. AluGreen addresses the largest and fast growing, market segments for Al, Construction, Electrification and Automotive, and post consumer scrap contents up to 100% in end-user application. Pilots will be demonstrated within road- and energy infrastructure, electric engines, battery protection systems and concrete reinforcement. Estimated effects of the Platform is to reduce the CO2e by 50-80%, increase export added value of Al based circular products by 7 bNOK/y, and to create at least 1500 green, sustainable and high skilled jobs.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform