Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nasjonalt nettverk for batteripakking

Alternativ tittel: Norwegian Battery Packing Network

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektnummer:

328834

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets mål er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og med det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet for Norge. Vi skal legge grunnlaget for norsk, konkurransedyktig produksjon ved å utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi som har positive ringvirkninger for hele verdikjeden i et livssyklusperspektiv. Prosjektet skal utvikle to pilotproduksjonslinjer for batteripakkeproduksjon, bestående av en pilotlinje for produksjon av submoduler og en for produksjon av batteripakker. For gjenvinning av batteripakker skal prosjektet utvikle en pilotproduksjonslinje bestående av en stasjon for robotisert/automatisert demontering av batteripakkene til celler/submoduler. Pilotlinjene skal inngå i et test- og kompetansesenter for Industri 4.0 slik at de fungerer som en plattform for utviklingen av digitale tvillinger både for sluttproduktene og for produksjonsprosessen. Prosjektet skal etablere et «Mesterteam» av spesialister på produkt- og produksjonsutvikling ved hjelp av den nyeste teknologien på markedet, slik at vi bygger opp kapasitet og kompetanse for å utvikle digitale tvillinger av produksjonslinjer og sluttprodukter. Dette vil også komme etablert industri i andre verdikjeder til gode i overgangen til Industri 4.0-produksjon.

Vi vil ta i bruk alle mulighetene som ligger tilgjengelig gjennom industriell digitalisering (industri 4.0 teknologi) for å gjøre det mulig for norske bedrifter å være konkurransedyktige internasjonalt. Kompetansen som utvikles gjennom prosjektet er generisk og vil få stor verdi for både digital transformasjon av eksisterende industri i tillegg til å etablere helt ny industriell produksjon. Kompetansen og erfaringene blir også best utnyttet om den tilgjengeliggjøres gjennom fullskala infrastruktur i nasjonale test og kompetanse sentre, slik Norsk Katapult gjør i dag. Gjennom partnerskap med Manufacturing Technology Katapult (MTNC) på Raufoss har vi som målsetning å bli en node i den nasjonale katapultstrukturen for å sikre best mulig etterbruk av investeringene og kompetansen som utvikles i prosjektet under rammen av Norsk Katapult.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform