Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

KSP Aluminium Green Platform

Alternativ tittel: KSP AluGreen

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328843

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

AluGreen har som mål å utvikle kompetanse, løsninger og demonstratorer for sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Det er økende etterspørsel etter aluminium på verdensbasis, spesielt knyttet til markeder som bygg- og anlegg, elektrifisering og transport. Her er det store muligheter for Norge til økt videreforedling utover eksport av primærmetall, hvor materialegenskaper som sirkularitet, korrosjonsmotstand, lettvekt, formbarhet og mekaniske egenskaper er attraktive og viktige bidrag til det grønne skiftet. Prosjektet samler industripartnere, som representere de tre ovennevnte verdikjeder, samt kompetansepartnerne NTNU, SINTEF, Sintef Manufacturing og Manufacturing Technology Norwegian Catapult. Industripartnerne i prosjektet består av Kodyna, Nexans, Ocean Sun, Corvus Energy, Norcable, Statnett, Benteler, Metallco, Leirvik, Christie, Prodtex, Oshaug Metall, Dr Techn. Olav Olsen, Nordic og Overhalla Betongbygg. AluGreen består av et kompetanseprosjekt, med fokus på grunnleggende FoU, og syv delprosjekter hvor anvendt FoU skal lede til pilotering og demonstrasjon av nye prosesser og produkter. En av hovedutfordringene er at brukt aluminium inneholder en miks av aluminiumslegeringer og ofte deler eller spor av andre metaller og uønskede stoffer. Denne økte variasjonen sammenlignet med tilvirkning av primærmetall må forstås og kompenseres gjennom prosesser fra sortering, omsmelting, ekstrudering, valsing, forming, sammenføyning etc, slik at det endelige produktet får de egenskapene som kundene etterspør. Det er målsatt at andel brukt skrap, på kort sikt, kan utgjøre nær 100% i bygg- og anlegg, 40% i bildeler og 10% i elektriske ledere. Dette kan redusere CO2e med 50-80% dersom man bruker fornybar energi, utvikler sirkulære materialstrømmer samt tilfredsstiller krav til produktegenskaper.

KSP AluGreen aims at developing new knowledge enabling Aluminium (AL) to be one of the main material bases in future green and sustainable industry contributing to reversing current excessive resource consumption and lowering CO2 emissions. AluGreen will move the research frontier towards increased amount of recycled aluminium in a variety of products, without downgrading of properties such as conductivity, strength, formability, fatigue, and corrosion resistance. The competence to be developed will enable production of products, ranging from automotive components to cables and large constructions, with increased fraction of recycled metal as well as increased use of multiple recycled aluminium. By establishing a recycling-oriented alloy design, new product design strategies combined with enabling green material processing technologies we aim to ensure recycled aluminium with the same properties and performance as aluminium alloys made from virgin metal. The project will also focus on a value chain shift from a linear business model to a circular business model, by developing knowledge and solutions enabling efficient circular material flow utilising innovative business models. The project represents a holistic approach and will include a knowledge platform combining the results from the project with decision support tools and technology enablers.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform