Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

End-to-end fluid model development for the energy industry and carbon capture utilization and storage.

Alternativ tittel: Ende-til-ende fluid modell utvikling for energiindustrien og karbonfangst, bruk og lagring.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

328888

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Siden 1800-tallet da van der Waals først beskrev sin Nobelsprisvinnende modell for væsker og gasser, har oppgaven å finne en nøyaktig modell som kan beskrive flerfase oppførsel vært av stor interesse. Fra å beskrive hvordan hydrogen og oksygen samhandler i jetmotorer til komplekse kjemiske blandinger, trengs det en nøyaktig fluidmodell. Denne fluidmodellen kommer vanligvis is form av en tilstandslikning (EOS). Å utvikle en fluidmodell som kan predikere hundrevis eller tusenvis av komponenter, hvor mesteparten av disse har ukjente egenskaper og det er begrenset eksperimentell data, er oppgaven som står foran fluidmodellering i energi sektoren og for CO2-lagringsprosjekter. I tillegg til at disse modellene må være nøyaktige, krevers det i en industriell setting at de må være enkle å bruke og raske. En av de mest lovende metodene for denne typen modellering er å først lage en kompleks detaljert modell ved bruk av en kubisk EOS, for så å lage en eller flere endepunkts-modeller fra den mer komplekse "forelder"-modellen. Metodikken i denne typen modellering er svært avhengig av hvor nøyaktig "forelder"-modellen er, og om den mer komplekse modellen gir fysiske resultater utenfor de eksperimentelle grensene hvor data er tilgjengelig. Hvis "forelder"-modellen er inkonsekvent, basert på dårlig eksperimentell data, eller har ufysiske egenskaper, kan det føre til store usikkerheter og unøyaktigheter i endepunkts-modellene. Å binde sammen de forskjellige stegene i modellutviklingen, fra prøvetaking til endepunkts-modellutvikling, med ett felles mål om å lage en nøyaktig og konsistent modell som kan bli brukt i en industriell setting, er målet for dette prosjektet. For å nå dette målet kreves det at man bryter ned siloene mellom de forskjellige aspektene av modellutviklingen og finner standardiserte løsninger som gir best mulig resultat.

The current development procedure for hydrocarbon production and carbon-capture utilization and storage (CCUS) is divided intro three main information silos, namely (1) sampling and PVT experiments, (2) detailed EOS model development and (3) end-point usage of different models (black-oil tables and various lumped compositional models). However, the cross communication between these three segments is limited at best and completely separated at worst. Because each step is dependent on the last (e.g. the detailed fluid model development is highly dependent on the available lab. data), this can lead to uncertainties in the predictability of the various end-point models. This can have a significant impact on economics and safety of the project. Whitson AS has 30+ years of experience as the connection point between the industry, in developing useful, consistent and accurate models for end-point users. By utilizing this knowledgebase this project has as its goal to bridge the gap between the different silos and develop efficient methodologies for enhancing the fluid model development process. By re-thinking the way fluid models are developed, starting at the beginning of the sampling and PVT data collection and ending with the various models needed by the end-point used, this project aims to interconnect the steps in the fluid development phase in an effective way. The result of this are more consistent and accurate models for the end-point used, reducing uncertainties and risk. The approach to achieving this novel approach of fluid model development is by working with (a) the in-house experts at Whitson AS and (b) to work closely with our industry partners such as operators, PVT laboratories, and academic institutions on each section and try to develop technical bridges between the three segments.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd