Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

Tildelt: kr 0,47 mill.

Gjesteutstillingen «Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis» sto i Klimahuset på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo fra 14. februar 2022 til 6. februar 2023. I utstillingen fikk publikum vite hvordan forskere og ingeniører fra NILU overvåker pådriverne til klimaendringene. Klima- og miljøovervåkningen som foregår på verdens ytterpunkter var bakteppe: Zeppelinobservatoriet på Svalbard i Arktis og Trollhaugenobservatoriet i Dronning Maud land i Antarktis. Historien vi fortalte handler om hvordan forskere jobber for å fremskaffe faktagrunnlaget for det vi vet om klimaendringene som skjer i verden i dag. Men forskerne i denne historien er ikke (bare) inne på et laboratorium. De jobber også ganske praktisk, reiser til det ytterste nord og sør, og samler inn ulike typer klimadata i helt unike naturområder.

Utstillingen skulle bidra til at målgruppen - unge mellom 14 og 18 år - får økt forståelse for hvordan datagrunnlaget for klimaforskningen de presenteres for i lærebøker og via media hentes inn. De skulle også få innsikt i hvorfor denne datainnsamlingen er viktig, hvordan klimadata kvalitetskontrolleres, og at klimadata fra Norge er åpne og deles med forskere over hele verden. I løpet av 2022, som utgjør hovedperioden gjesteutstillingen har stått, har Klimahuset hatt ca. 67200 besøkende, av dem 7400 elever.

Utstillingen «Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis» skal vise hvordan forskere og ingeniører overvåker pådriverne til klimaendringene. Vi har valgt klima- og miljøovervåkningen som foregår på verdens ytterpunkter som bakteppe: Zeppelinobservatoriet på Svalbard i Arktis og Trollhaugenobservatoriet i Dronning Maud land i Antarktis. Historien vi vil fortelle handler om hvordan forskere jobber for å fremskaffe faktagrunnlaget for det vi vet om klimaendringene som skjer i verden i dag. Men forskerne i denne historien er ikke (bare) inne på et laboratorium. De jobber også ganske praktisk, reiser til det ytterste nord og sør, og samler inn ulike typer klimadata i helt unike naturområder. Utstillingen skal bidra til at målgruppen får økt forståelse for hvordan datagrunnlaget for klimaforskningen de presenteres for i lærebøker og via media hentes inn. De skal også få innsikt i hvorfor denne datainnsamlingen er viktig, hvordan klimadata kvalitetskontrolleres, og at klimadata fra Norge deles med forskere over hele verden.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima