Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Oil-seed rape with increased seed retention

Alternativ tittel: Raps med redusert oljefrøtap

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

328916

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Rapsolje er en av de viktigste vegetabilske oljene, som brukes både til mat og biodiesel. Rapsolje hentes fra plantens frø. En viktig del av frøene løsner imidlertid fra plantene for tidlig, noe som resulterer i opptil 25% tap av frø. Bærekraftig og effektiv produksjon av mat er et sentralt mål, både for å sikre matproduksjon og effektive produksjonsprosesser. Forskere ved Universitetet i Oslo har utviklet en modell av rapsfrø som frøene ikke løsner for tidlig. Dette kan resultere i lavere frø-tap og forbedret produksjon. I dette prosjektet vil vi kvantitativt bekrefte det reduserte frø-tapet i en industrielt relevant raps-variant, og etablere samarbeid med industrielle partnere for videre utvikling av teknologien.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020