Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accelerated Arctic and Tibetan Plateau Warming: Processes and Combined Impact on Eurasian Climate

Alternativ tittel: Akselerert oppvarming av Arktis og Tibetplatået: prosesser og kombinert innvirkning på eurasisk klima

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

328935

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Oppvarmingen i Arktis og på Tibetplatået – de to polene – har vært 2-3 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet siden slutten av det tjuende århundre. Utfordringene og mulighetene er to sider av samme sak. Utfordringen er at de to varmemotorene som nylig har oppstått driver bølger i jetstrømmene ved midlere breddegrader og kan føre til mer vedvarende ekstremvær over det eurasiske kontinent. Når det gjelder muligheter, er interaksjoner mellom de to polene sannsynligvis en uutnyttet kilde til klimaprediksjoner fordi de formidler minne fra grenseforhold som endrer seg sakte (dvs. havis, snø eller havoverflatetemperatur) til atmosfæren ved å modulere fjernkoblinger ved midlere breddegrader. KOMBINERT-prosjektet tar sikte på å forbedre forståelsen av interaksjoner mellom den raske oppvarming av Arktis og Tibetplatået, så vel som andre eksterne og regionale tilbakekoblingsprosesser. Disse komplekse interaksjonene er dårlig forstått, men har potensielt stor påvirkning på klima. I tillegg vil COMBINED utnytte fordelene ved initialisering av havisen i Arktis og landoverflateforhold på Tibetplatået for å forbedre prediksjoner av eurasisk klima fra uker og sesonger, til et tiår i frem i tid. COMBINED-prosjektet vil gjøre omfattende bruk av tilgjengelige observerte datasett og internasjonale fler-modelldatabaser, samt utføre målrettede «pacemaker»-eksperimenter for å skjelne mellom interaksjoner mellom polene og den eksterne påvirkningen på dem. COMBINED vil gjennomføre nye eksperimenter for å vurdere potensialet for å forbedre klimaprediksjoner. Til dette vil vi bruke to nasjonale prediksjonssystemer fra henholdsvis Norge (den norske klimaprediksjonsmodellen) og Kina (Peking Climate Center Climate System Model) med forbedrede initialiseringsmetoder for kryosfæren i Arktis og på Tibetplatået. Til slutt har COMBINED som mål å styrke internasjonalt samarbeid mellom Kina og Norge på klimaforskningsfeltet.

The Arctic and Tibetan Plateau (TP) have warmed 2–3 times faster than the global warming rate since the late twentieth century. They act as two emerging heat engines, driving large-scale atmospheric circulation anomalies. COMBINED addresses two key open questions: What are the roles of internal and external climate variability and various physical processes in driving synchronous and asynchronous climate variations at the two poles, on sub-seasonal and longer timescales? What is the combined and likely non-linear impact of the warming of these two poles on Eurasian and global climate? In COMBINED we will take an important step to distinguish the causes of the synchronous accelerated Arctic and TP warming and departures from it on S2S, S2D, and longer timescales. We will disentangle the global impacts of TP amplification and how it acts in concert with that of the Arctic to nonlinearly influence Eurasian climate; and we will assess how these impacts are modulated by interactions with the ocean and land-surface boundary conditions via midlatitude teleconnections. We will finally assess the emerging sources of predictability from the Arctic and TP for Eurasian climate on S2S and S2D timescales. To this end, in addition to advanced statistical approaches, we will perform a suite of pacemaker experiments where conditions over the Arctic, TP, and over the Pacific and Atlantic Oceans are constrained to follow historical observations. Through these we will quantify the relative roles of the various factors in driving TP and Arctic changes, and their combined effects. Parallel S2S-S2D predictions using two national prediction systems (NorCPM and BCC_CSM) with the same accurate initialisation methods for the Arctic and TP cryosphere will be conducted to provide deep insight into the mechanisms and predictability associated with the two-pole interactions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram