Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

air-snow-ice-ocean INTERactions transforming Atlantic Arctic Climate

Alternativ tittel: ???????????????????????

Tildelt: kr 10,0 mill.

Vi bevitner noen av de sterkeste konsekvensene av den globale oppvarmingen i den Atlantiske delen av Arktis. Varmt Atlantisk vann påvirker sjøisen og dette leder til smeltning av isen og skyver iskanten åt nord. Dette påvirker det regionale klimaet, utfordrer værvarslinga og førteller oss om nye muligheter for skipsfart langs den nordlige sjøruten i Arktis. Det er meget viktig å overvåke de områdene som dekkes av sjøis og identifisere langsiktige trender, men sjøis i den Atlantiske sektoren av Arktis har vært notorisk vanskelig å måle nøyaktig fra satellitt. Satellitter har problemer med å særskille ulike typer av sjøis som forekommer i regionen. Disse typene er yngre og eldre sjøis, tynnere og tykkere isflak, i tillegg er snølaget tykkere på sjøisen en på andre områder i Arktis. I INTERAAC-prosjektet har vi satt sammen et team av eksperter fra Kina og Norge for å sette sammen en lang tidsserie med kjennetegn av sjøis som kan måles fra en rekke av forskjellige satellitter. Vi kommer til å kombinere data fra ulike satellitter som måler (1) utbredelse og sjøis og hvor vi kan finne de forskjellige typene, (2) sjøistykkelsen, og (3) snødybden. Andre forsker i teamet vårt vil bruke sensorer som er plassert på havbunn til å måle is tykkelse nedenfra. Gjennom å innlemme alle disse datasettene og ekspertisen i teamet vil vi være i stand til å identifisere og fjerne skjevhet (forskjeller mellom de ulike satellitt målinger) som for øyeblikket hindrer oss fra å oppdage klimarelevante langtidstrender. Prosessene som sammenkobler atmosfæren med snø, sjøis og hav er ikke godt forstått i den Atlantiske sektoren i Arktis som de andre områdene. Derfor vil vi kombinere våre nye sjøismålinger med klimamodelleksperimenter og undersøke den økte utvekslingen av varme og energi som er en konsekvens av en tilbaketrukket iskant. Som en del i dette vill vi undersøke om endrede sjøisforhold i den Atlantiske delen av Arktis påvirker ekstreme vinterværhendelser i Eurasia.

The Arctic’s Eastern Sector is feeling the effects of global climate warming like few other places on Earth. Encroaching Atlantic waters are pushing back the sea ice edge, transforming the regional climate, revealing opportunities for shipping along the Northern Sea Route, and impacting Northern Hemisphere weather forecasting. However, satellite sensors have always struggled to accurately monitor sea ice trends in this dynamic and challenging region. The ice cover contains an ever-changing mix of older and younger ice types, a thick and variable snow load that obstructs ice thickness measurements, with an ice edge location that varies seasonally and between years. The INTERAAC project assembles a complimentary team of experts from China and Norway to generate a reconciled multi-mission Climate Data Record (CDR) of sea ice properties in the Atlantic Arctic. By integrating SAR, altimetry, and field observations, we will eliminate the inter-mission biases currently preventing detection of climate-relevant trends. Our new data will enable the investigation of coupled air-snow-ice-ocean processes driving sea ice retreat along the Atlantic Polar Front. Idealized sea ice-ocean model experiments, initialized with observations from the CDR, will allow us to identify the teleconnections between Atlantic Arctic sea ice conditions and extreme winter weather and climate forcing over Eurasia. INTERAAC will develop a close collaboration between five strong polar research institutions in China and Norway, targeting an exciting scientific goal with implications for the hydrology, climate, and predictability of the Atlantic Arctic and beyond. Our team will utilize existing Chinese and Norwegian investments in research infrastructure and field programmes in the Eastern Arctic, while equipping a new generation of young researchers with the skills to tackle future challenges of Arctic System Science.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram