Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Factiverse - Searching for the Truth

Alternativ tittel: Factiverse - på søken etter sannheten

Tildelt: kr 4,8 mill.

Factiverse sin misjon er å automatisere identifiseringen av feilinformasjon og gi en troverdighetskontroll av all elektronisk informasjon ved å bruke banebrytende kunstig intelligens og naturlig språkprosessering (NLP). Selskapet ble grunnlagt i 2019 av førsteamanuensis Vinay Setty og teknologioverføringskontoret Validé, og bygger på langsiktig forskning ved UiS og andre steder. Intellektuelle eiendeler er sikret og Freedom-to-Operate bekreftet. US patent 10 803 387 (tittel: "Deep neural architectures for detecting false claims") er eksklusivt lisensiert til Factiverse. Ytterligere beskyttelse kommer fra proprietær programvarekode og optimaliseringsgevinster fra å behandle store datasett og lære av tidligere mønstre. Gründerteamet har blitt utvidet til å inkludere Madina Salamova (alias Maria Amelie) i rollen som adm. dir., en kjent journalist, forfatter og forretningsutvikler. Mens tre (3) ansatte jobbet i selskapet på søknadstildspunktet, er dette i dag utvidet til til åtte (8) personer dedikert til datavitenskap, front-end/UI, brukeropplevelse/UX, testing og kommersiell utvikling. Erfarne styremedlemmer og ledere fra medie- og finansbransjen har også sluttet seg til selskapets kommersialiseringsinnsats. Hovedmålet med prosjektet "Searching for the Truth" (bokstavelig og i overført betydning) har vært å fjerne risiko knyttet til teknisk utvikling, og å akselerere tidslinjen for markedsinngang for en ny type automatisert verktøy for å identifisere feilinformasjon. En skreddersydd faktasjekkende søkemotor har utgjort kjernen i prosjektet; flerspråklig og klar over en rekke heterogene kilder, som synergistisk jobber med dype kunstige nevrale nettverk. Ved tidspunkt for avslutning av prosjektet har vi gjennomført tester av prototyper i et operativt miljø (TRL 6) sammen med utvalgte markedsaktører. Signerte intensjonsbekreftelser og tett dialog gir grunnlag for videre kommersiell tilpasning og avtaler. Markedsutviklingen har også vært positiv i perioden, der spesielt introduksjonen av ChatGPT har gitt et økt fokus på faremomenter og økonomiske konsekvenser av spredning av feilaktig informasjon og mulighet for at store språkmodeller kan "hallusinere". I tråd med prosjektplanen har tett samarbeid funnet sted med Validé og aktører fra mediebransjen og finanssektoren for å øke robustheten i gjennomføringen av prosjektet.

Factiverse has taken major leaps forward since receiving the POC award. The financial support from NFR has been instrumental in driving both technical and commercial progress. Highlights have been included in the already uploaded "special report"; detailing pilots, customer feedback, technical progress at the work package level, investments achieved, participation in accelerator programs, innovation awards received, and new employees and board members coming on-board.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020