Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

SentiBlocks – modular sensor fusion for autonomous operation and robot systems

Alternativ tittel: SentiBlocks - modulær sensor fusion for aautonome operasjoner og robot systemer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328995

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Dagens utviklingen av roboter og autonome systemer vokser raskt og går inn i en økende antall markedssegmenter, fra transport og landbruk til gruvedrift og produksjon. Intelligensen til autonome systemer og roboter avhenger kritisk av evnen til å smelte sammen data fra flere sensorer for persepsjon, navigasjons- og fjernmålings oppgaver som kartlegging, monitorering eller overvåking. SentiSystems AS utvikler en ny plattform for sanntids sensordatabehandling innen roboter og autonome systemer for bakke, vann og luft. Plattformløsningen vil gi en komplett "plug-and-play" -pakke for integrering av navigasjonssensorer i autonome systemer og roboter, noe som sparer sluttbrukeren både tid og høye utviklingskostnader og reduserer implementerings risiko.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020