Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Scalable directional pump-less perfusion (dPP) organ -on-a-chip platform

Alternativ tittel: Skalerbar retningsbestemt pumpeløs perfusjon (dPP) organ-on-a-chip plattform

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

329001

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Verdens økonomiske forum (World Economic Forum) listet i 2016 «organ-på-brikke» (organ-on-a-Chip (OoC)) teknologien på topp 10 listen over lovende fremvoksende nye teknologier. Ved å benytte enheter på størrelse med en mobiltelefon (eller mindre) har «organ-på-brikke» teknologien potensiale til å revolusjonere områder som narkotikatesting, utprøving av persontilpasset medisin samt øke den grunnleggende forståelsen av sykdommer. Et sentralt aspekt ved «organ-på-brikke» teknologien er å kunne modellere humane organrepresentasjoner på en brikke slik at deres funksjoner og funksjonelle responser gjenskapes på en riktig måte. For å oppnå dette er det avgjørende å kunne designe organ-brikker med et biokompatibelt miljø. Nylig har vi ved Senter for biohybridteknologi utviklet en nyskapende neste generasjons «organ-på-brikke» plattform som muliggjør organrepresentasjoner i et miljø hvor det er sirkulasjon av en oksygenisert væske noe som gjenskaper flere aspekter av blodsirkulasjon. Den nye «organ-på-brikke» plattformen er enkel å bruke og tillater i tillegg utvikling av komplekse vevs- og organrepresentasjoner. Et hovedfokus i dette kommersialiseringsprosjektet er teknisk optimalisering av «organ-på-brikke» plattformen slik at den blir enda bedre tilpasset et bredt spekter av humane organrepresentasjoner. Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for videre utvikling av en allsidig skalerbar kommersielt levedyktig «organ-på-brikke» plattform.

As proposed, we achieved a Technology Readiness Level (TRL) of 4 (technology validated in the lab) which is an important step to bringing the innovation closer to the market. We also started the development of further biological use-cases to showcase the potential of the platform. We are now starting to reach out to colleagues from academia to present the platform to a broad audience and to get valuable feedback from our peers. We believe that the flexibility, ease-to-use, scalability, and good optical properties of our platform have a clear competitive advantage in the Organ-on-a-Chip arena and thus might help to improve preclinical testing for the advantage of patients and reduce animal experimentation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020