Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

CUI Solutions – a paradigm shift towards safe, efficient and environmentally friendly maintenance of insulated pipes

Alternativ tittel: CUI Solutions - et paradigmeskifte innen trygt, effektivt og miljøvennlig vedlikehold av isolerte rør

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

329006

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn i systemet, og under visse omstendigheter fører til korrosjon under isolasjon (KUI). KUI kan føre til driftsstans og i verste fall storulykker. Uvissheten om hvor vannet har flyttet seg og hvor korrosjonen oppstår, medfører at isolasjonen og kapslingen må inspiseres manuelt med jevne mellomrom. Dette er svært kostbart og lite effektivt, da kontroll muligens utføres for sent, eller avslører at det undersøkte området ikke har behov for vedlikehold. Inspeksjonen er i dag ikke skreddersydd de underliggende fysiske fenomen. Årlige kostnader knyttet til KUI vedlikehold og inspeksjon i olje & gass industrien i Norge er i milliardklassen. SINTEF Energi utvikler modeller som kan forutsi hvordan fukt oppfører seg i isolasjonsmaterialet under relevante anleggsforhold. Ved hjelp av modellene kan vi forutsi hvor fuktigheten vil samle seg i rørsystemet, og hvilke røravsnitt som dermed står i fare for å utvikle KUI. Basert på denne informasjonen, kan anleggsoperatøren sette opp en målrettet vedlikeholdsplan. Målrettet vedlikehold vil styrke anleggsintegriteten ved å redusere storulykkepotensialet, redusere avfall, forbedre HMS vilkårene for inspeksjonspersonalet. I tillegg vil anleggsoperatørens vedlikeholdsutgifter minskes. I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan vår modelleringsprogramvare kan kommersialiseres.

This project paves the way for commercialisation of the technology in terms of a start-up company. The technology will enable predictive CUI maintenance in the petrochemical, maritime and chemical process industries. This can reduce the cost by more than 50%, which globally amounts to more than $50 billion per year. Since insulation materials are unrecyclable, the technology is environmentally beneficial as massive amounts of unnecessary, non-degradable waste are avoided. Increased plant integrity achieved by focused maintenance on the critical parts of the plant, will decrease the likelihood of leakage – minimizing the environmental footprint. A reduced probability for major accidents and superfluous maintenance activity (e.g. work at heights) can be expected. Information on the corrosion state of a plant can also be of value for authorities such as the Petroleum Safety Authority Norway. In summary, this project supports actions 9, 12 and 14 of the UN Sustainability Goals.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020