Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115324 DolPOD - Efficient, sustainable and bioinspired electric marine propulsion system

Alternativ tittel: E!115324 DolPOD - Effektiv, bærekraftig og bioinspirert elektrisk marin fremdriftsløsning

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

329012

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Hovedmålet vårt er å utnytte Dolprops banebrytende teknologi for å øke ytelsen hos SeaDrive's elektriske pod. Disse podene er blant de mest effektive og miljøvennlige på markedet for maritim fremdrift. Likevel er de avhengige av tradisjonell propellteknologi. Når propeller spinner, lages det små hvirvler som forårsaker opptil 37% effektivitetstap gjennom en prosess kjent som kavitasjon. Dolprop’s FlukeTech etterligner effektiviteten til delfinens halefinne og er praktisk talt kavitasjonsfri. Data fra prototypetester og simuleringer utført ved Fraunhofer Institute indikerer at FlukeTech kan føre til 20% effektivitetsøkning i forhold til tradisjonelle propellere. Videre er propellen den største kilden for støyforurensning under vann, noe som alvorlig truer dyrelivet. FlukeTechs delfinlignende bevegelse er 95% mer stillegående enn propellere, noe som gjør den mindre påtrengende for marine dyreliv. I dette prosjektet vil vi først optimalisere hver av disse delsystemene uavhengig, og deretter integrere dem og måle ytelsen. Til slutt vil den integrerte prototypen bli pilottestet, med resultat i en detaljert ytelsesvurdering.

We will develop an ultra-efficient electric maritime propulsion system—DolPOD. The system integrates SeaDrive’s state-of-the-art electric pods with Dolprop’s bioinspired cavitation-free fluke propulsion. Combining SeaDrive’s high energy-to-work conversion efficiency with Dolprop’s minimal-loss fluke propulsion, we’ll introduce a sustainable and affordable alternative to fossil-powered maritime propulsion. This project’s primary outcome will be a new maritime propulsion system. The prototype will integrate SeaDrive’s electric pods—with powers ranging from 3.5 to 30kW—and Dolprop’s bioinspired fluke propulsion element. The resulting system will be suitable for small and medium-sized commercial and recreational vessels.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS