Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt SparCity: An Optimization and Co-design Framework for Sparse Computation

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjekt SparCity skal bygge et økosystem av programvare og verktøy, med et felles mål om å produsere effektive implementasjoner av algoritmer som er spesielt egnet for irregulære beregninger (på engelsk "sparse computations"), slik at disse beregningene kan kjøre veldig effektivt på siste generasjons supercomputers. En viktig motivasjon er at en slik vitenskapelig framgang kan lede til nye anvendelser av irregulære beregninger i flere felter som f.eks. stordata og maskinlæring. Prosjektet tar sikte på å forsterke den europeiske lederstillingen i anvendelser av tungregning og dens relaterte programvarer og verktøy. Prosjektet forventes også å ha en synergieffekt på bruk av europeiske lav-energy prosessor teknologier. Disse tekniske utviklingene skal til slutt kunne bidra til et bedre liv for den europeiske befolkningen.

-

Perfectly aligned with the vision of the EuroHPC Joint Undertaking, the SparCity project aims at creating a supercomputing framework that will provide efficient algorithms and coherent tools specifically designed for maximising the performance and energy efficiency of sparse computations on emerging HPC systems, while also opening up new usage areas for sparse computations in data analytics and deep learning. The framework enables comprehensive application characterization and modeling, performing synergistic node-level and system-level software optimizations. By creating a digital SuperTwin, the framework is also capable of evaluating existing hardware components and addressing what-if scenarios on emerging architectures and systems in a co-design perspective. To demonstrate the effectiveness, societal impact, and usability of the framework, the SparCity project will enhance the computing scale and energy efficiency of four challenging real-life applications that come from drastically different domains, namely, computational cardiology, social networks, bioinformatics and autonomous driving. By targeting this collection of challenging applications, SparCity will develop world-class, extreme scale and energy-efficient HPC technologies, and contribute to building a sustainable exascale ecosystem and increasing Europe’s competitiveness.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon