Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioural Therapy R-21-47-573

Alternativ tittel: Implementation of horse-assisted interventions in Dialectic Behavioral Therapy

Tildelt: kr 3,0 mill.

Emosjonelt ustabile pasienter opplever følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, interpersonlige problemer og høyt lidelsestrykk, ofte med hyppige suicidale kriser, pågående selvskading, rusmisbruk og kognitive forvrengninger. Denne pasientgruppen krever mye ressurser fra helsetjenesten, med variabel behandlingseffekt og stor fare for frafall fra behandling. Det er også en pasientgruppe med et stort tap av friske leveår. Vi ser et stort behov for effektive behandlingsintervenjoner som pasientene klarer å stå i over tid og fullføre. Psykoterapi med hest er en innovativ komplementær tilnærming til psykoterapi hvor hest kan inngå som en del av, eller et komplement til, annen behandling. En hyppig rapportert effekt av psykoterapi med hest er lavere frafallsrate fra behandling. Det trengs fortsatt mere forskning på hvordan hest kan bidra positivt i annen behandling, og det mangler studier som har brukt hest som en del av eksisterende, manualiserte behandlingstilbud for emosjonelt ustabile pasienter. Prosjektet vil derfor undersøke hvordan psykoterapi med hest kan bidra som et supplement til en veletablert, metodebasert psykoterapeutisk intervensjon, Dialectical Behavior Therapy (DBT) for emosjonelt ustabile pasienter. Det første målet i prosjektet er å undersøke om bruk av psykoterapi med hest ved siden av DBT bidrar til bedring i opplevd livskvalitet, symptomreduksjon, økt opplevelse av sosial støtte, styrket sosiorelasjonell funksjon og lavere drop-out fra behandling. Vi vil også utforske den subjektive opplevelsen av hestens betydning for pasientens prosess og behandlingsoppbevaring. Pasientenes opplevelse av forholdet til hesten i terapi, og hvordan det har påvirket deres behandling og motivasjon til å bli i DBT-behandling er av spesiell interesse. Vårt andre mål er å utvide den nåværende litteraturen om hvorfor og hvordan hesten er inkludert i psykoterapi i dag, da vårt arbeid til nå har slått fast at disse spørsmålene ikke har blitt behandlet i dybden teoretisk i litteraturen så langt. Å ha en solid teoretisk forståelse av hvorfor det kan være fordelaktig å legge til hester i behandling, vil bidra til å styrke forskningsfeltet og kan være med på å styrke fremtidige intervensjoner. Her vil vi koble litteratur om psykoterapi og tilknytningsteori med litteratur om hest-menneske interaksjoner og studier av hester i psykoterapi. Prosjektet er et mixed-metode-studie, og vil bruke kvalitative og kvantitative metoder, samt ethogram basert på videoer av terapi med hest.

Emotional instability, impulsivity, ongoing self-harm, frequent suicidal crises, interpersonal problems, substance use disorder, cognitive distortions, and severe internal pain are seen in patients with emotionally unstable personality traits. This is a patient group that requires lot of resources over time, with variable effect. We see a great need for interventions that can help reduce individual suffering and socio-economic challenges and prevent fatigue in the help system. Horse-assisted therapy (HAT) is an innovative complementary approach to psychotherapy. HAT is a sought-after and attractive offer, we shall investigate why and how this can contribute in a well-known method-based psychotherapeutic intervention, Dialectical Behaviour Therapy (DBT) for emotionally unstable adolescents. We shall investigate whether this contributes to symptom reduction, increased experience of social support, treatment retention, strengthened socio-relational function and improved quality of life.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram