Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en bærekraftig arktisk multimodal logistikkløsning for næringslivet.

Alternativ tittel: The project aims to develop and test a business model for a sustainable arctic multimodal logistical solution

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektnummer:

329042

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Prosjektets overordnede innovasjonsidé er å etablere en ny forretningsmodell som legger grunnlaget for en lav-/nullutslippsløsning for konkrete transportløsning som tar hensyn til alle transportmidler, utstyr, operasjoner og systemer rundt Nord-Norges største kombinerte terminal, - Narvikterminalen. Innovasjonsideen fokuserer på helheten, - herunder hvordan IKT kan brukes for å skape de beste logistikkløsningene. Resultatene fra det konkrete caset; Narvikterminalen, vil ha overføringsverdi for andre regioner og transportløsninger.

Prosjektets overordnede innovasjonsidé er å etablere en ny forretningsmodell som legger grunnlaget for en lav-/nullutslippsløsning for konkrete transportløsning som tar hensyn til alle transportmidler, utstyr, operasjoner og systemer rundt Nord-Norges største kombinerte terminal, - Narvikterminalen. Innovasjonsideen fokuserer på helheten, - herunder hvordan IKT kan brukes for r å optimalisere logistikkløsningen. Resultatene fra det konkrete caset; Narvikterminalen, vil ha overføringsverdi for andre regioner. Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en samlet multimodal logistikkløsning rundt Nord-Norges største bil/bane-terminal; Narvikterminalen. Løsningen skal med lav-/nullutslippsteknologi bidra til sikrere transporter ved at transport på vei flyttes over til sjø og bane. Prosjektet skal bidra til ny kunnskap og bruk av teknologi, for å etablere en bærekraftig multimodal transportløsning innenfor et arktisk område mye utsatt for vær og vind. Prosjektarbeidet skal skje gjennom et samarbeid mellom offentlige og private kommersielle aktører. Bærekraftig transport har så langt i hovedsak fokusert på enkeltstående transportmidler, f.eks. kjøretøy som baserer seg på batteridrift eller båter/ferger som transporterer hydrogen til strøm via brenselsceller. Det er bra, men når næringsaktørene er avhengig av hele kjeden, og bærekraftmålene gjelder generelt, må man fokusere på kjeden og de omgivelser som påvirker kjedene bærekraftige effektivitet. Da det planlagte prosjektet fokuserer logistikksystemet som helhet og sikres en strategisk og kommersiell forankring. Prosjektet bør ha deltagere fra hele logistikkjeden, både transportører, infrastrukturforvaltere, transportbrukere/vareeiere, relevante logistikk-/bransjeorganisasjoner, prosessdrivere, kunnskapsorganisasjoner o.a.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025