Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: PhotoBiotics: Photodegradable antibiotics for reduced antibiotic microbial resistance

Alternativ tittel: PhotoBiotics: fotonedbrytbare antibiotika for redusert antibiotikaresistens

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

329044

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prof. Magne Olav Sydnes og hans team ved institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknikk ved Universitetet i Stavanger utvikler nye antibiotika med evne til å brytes ned når de utsettes for lys. Denne nye teknologien er patentert og vil tillate å bekjempe spredning av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistente bakterier, en av de viktigste utfordringene med dagens medisin. I tillegg vil disse nye antibiotikaene åpne for utviklingen av nye strukturer med høyere effektivitet for å bekjempe smittsomme sykdommer. Kvalifiseringsprosjektet ?PhotoBiotics: Photodegradable antibiotics for redusert antibiotikamikrobiell resistens? i samarbeid med Universitetet i Tromsø vil undersøke mekanismene til disse lysnedbrytbare molekylene og utvikle nye strukturer for å utvide spekteret for behandling av smittsomme sykdommer.

The project has generated significant advancements in understnading how the stereo-chemistry is affecting the biological activity of the decomposable antibiotics as well as new compounds with higher decomposition kinetics with high potential for patentability and commercialisation. Patent application has been filed and new patent is under preparation. Business model for the commercialsation of the antibiotics has been refined during discussion with partners and a new plan for establishment of spin-out has been assessed

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020