Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training

Alternativ tittel: AI-støttet scenarioutvikling for cybersikkerhetstrening.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

329062

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samfunnet står overfor en prekær mangel på fagfolk innen cybersikkerhet, og gapet mellom behov og tilgjengelig arbeidskraft utvider seg. Det raskt økende antallet av dataangrep fører til hard konkurranse, og tømmer arbeidsmarkedet for ekspertise. Ifølge den seneste rapporten om cybersikkerhet fra European Network and Information Security Agency (ENISA) er det en 94 prosents økning i utlyste stillinger innenfor cybersikkerhet i Europa siden 2013, og det tar 20 prosent mer tid å fylle disse stillingene sammenlignet med andre IT-stillinger. ASCERT-prosjektet vil bidra til å tette dette gapet ved å utvikle et programvarerammeverk for å designe, gjennomføre og evaluere cybersikkerhetsøvelser. ASCERTs bakteppe er dystert. I en stadig mer digitalisert verden er våre institusjoner og vår kritiske infrastruktur sårbare. Over 90 prosent av all skadelig programvare leveres via e-post. Dette er en streng påminnelse om at det svakeste leddet i et hvilket som helst sikkerhetsregime vanligvis er mennesker og at den første forsvarslinjen forblir utdanning og trening. Efektiv cybersikkerhetstrening må omfatte tre organisasjonsnivåer: (1) det strategiske nivået, for å foregripe konsekvensene av angrep på kritisk infrastruktur, (2) det taktiske nivået, for å opprettholde nasjonale IT-tjenester, og (3) det operative nivået, for å motstå angrep på et konkret IT-system. ASCERT vil utvikle en helhetlig arbeidsflate som omfatter alle tre nivåer. Velstuderte læringsprinsipper og ferdighetsmetrikker vil legges til grunn for å fremme effektiv, langsiktig læring. ASCERT er et tverrfaglig prosjekt som benytter metoder og resultater fra symbolsk AI, cybersikkerhet, simuleringsbasert trening og læringsteori. Prosjektet er et partnerskap mellom Norsk Regnesentral, NTNU Cyber Range, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Pilotech AS. Alle resultatetr vil utvikles i tett samarbeid mellom disse partnerne slik at løsningene reflekterer reelle behov i privat og offentlig sektor.

According to the recent European Network and Information Security Agency (ENISA) report on cyber-security skills development, there is a 94 % increase in cybersecurity job postings in Europe since 2013, and it takes 20 % more time to fill those jobs compared to other IT jobs. This poses a major concern for both economic development and national security in the digital age. The development of highly effective cybersecurity training frameworks that ensure exceptional cybersecurity skills is in other words a fundamental prerequisite for the digital transformation of society. Effective cybersecurity needs to span three organizational levels: (1) the strategic level, where societal services are subject to attacks and decisions are taken at an executive level; (2) the tactical level, where various parts of a National IT network are affected; (3) the operational level, where focus is on one concrete system. It is crucial to enhance cybersecurity skills at each level specifically as well as to coordinate training across levels. The ASCERT project will develop an AI-supported architecture for cybersecurity training that 1) supports the design, execution and assessment of training scenarios across organisational levels, and that 2) incorporates skill-building principles and performance metrics to promote deliberate incremental learning. Using attack-defence trees as a graphical user-facing representation, ASCERT will develop a formal semantics that translates such trees into AI planning languages for the purpose of generating and executing training scenarios. Based on case studies and interviews with domain experts, the project will build up a library of simple offensive and defensive moves annotated with additive metrics and skills to support automatic goal-based and skill-oriented scenario design. These library elements will then be mapped onto a multi-agent system on the NTNU Cyber Range to yield an integrated platform for simulation-based training.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon