Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115437 Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring

Alternativ tittel: Sikker og effektiv brønnboring gjennom forbedret autonomi og overvåking av trykkstyring.

Tildelt: kr 5,2 mill.

Dette prosjektet tar høyde for å løse gjenstående utfordringer med dagens teknologi for å muliggjøre pålitelig, automatisert trykkstyring med høy-ytelse. Konkret vil prosjektet forbedre håndtering av mulige system- og operasjonelle feil, som utstyrsfeil, sensorfeil, menneskelige feil og nedihulls-hendelser som kan oppstå under boreoperasjoner. Viktige elementer er ny sensorteknologi som muliggjør pålitelig automatisk deteksjon og intelligent håndtering av feil, samt et adaptivt menneske-maskin grensesnitt for økt oversikt over situasjonen, og forbedret interaksjon med operatør under feil og kritiske operasjoner. Målsetningen er å forenkle operasjon av systemet slik at borer kan fokusere på de kritiske aspektene ved boreoperasjonen. Oppsummert projektstatus for høst 2021: Det har blitt avholdt flere workshops sammen med internasjonal og norsk sammarbeidspartner. Fokus er å define, avklare og dokumentere bruker-behov og bruker-caser. Alle bruker-behov skal spesifiseres og ferdigstilles før alt utviklings arbeid starter. Oppsummert så pågår følgende arbeid sammen med norsk og internasjonal sammarbeidspartner: 1. Definere og dokumentere spesifikasjon for rig-sensor, bruker-behov og bruker-caser. 2. Definere og dokumentere for sanntids HMI system sammen med arkitektur og eksterne interfacer. Prosjekt fremdrift er som forventet.

The project will bridge longstanding gaps in state-of-the-art preventing an increased level of automation of managed pressure drilling operations. The project will improve how existing MPD control system software responds to possible hardware and operational failures, such as equipment failures, sensor failures, human errors and downhole incidents. The main result of the project is an MPD control system software with adaptive HMI and an enhanced sensor package that enables high-performance intelligent automated capabilities for effective Managed Pressure Drilling (MPD). This involves key improvements related to automated contingency management, adaptive HMI and enhanced sensor technology to enable high-performance automated capabilities for effective Managed Pressure Drilling (MPD). The main objective is to provide enhanced automation that simplifies the operation to allow the driller to focus on the more important aspects of pressure control in drilling operations.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS