Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hjernehelsekonferansen 2021: GOD SØVN – KLAR HJERNE

Tildelt: kr 0,30 mill.

En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Ca. 15 prosent av befolkningen har insomni av mer langvarig art. Kroniske søvnvansker øker, og det anslås at 85 prosent av de med søvnproblemer, ikke får behandling. Søvn er en samfunnsutfordring! Hjernehelsekonferansen 2021 handler om hjernen og søvn. Fagfolk og brukere deltar med erfaringer og kunnskaper for å øke folks forståelse av søvn og hva man selv kan bidra med for å sove bedre. Formålet er forskningsformidling og folkeopplysning til brede lag av befolkningen fra en møteplass av brukere og fagfolk. Målgruppen er vanlig publikum og alle interesserte, særlig de store miljøene i Hjernerådets kontaktnettverk. Det er hjernen som sover. Søvnproblem kan ha mange årsaker og virkninger. De kan skyldes sykdom f.eks. nevrologiske sykdommer. Samtidig kan søvnvansker og søvnforstyrrelser føre til en rekke sykdommer. God søvn er derfor god folkehelse. Dårlig søvn har store konsekvenser. De som lider av søvnvansker, rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårlige mestringsstrategier. Flere undersøkelser, jf. Helsedirektoratet, har vist at søvnvansker er en sterk, uavhengig risikofaktor for både langtidsfravær og uføretrygd. Søvnforstyrrelser påvirker også vårt sosiale liv og øker risikoen for ulykker. Hjernehelsekonferansens hovedtema er «God søvn – klar hjerne». Usikker smittesituasjon til høsten gjør at konferansen også i år består av 6 webinarer publisert over Hjernerådets facebookvegg i oktober, med informasjon i sosiale medier. Det lages også podkaster. Webinarene har disse temaene: Søvnen – et mysterium! Jeg får ikke sove….. Hjernen og søvnen Noen sover for mye Skjermbruk, lys og søvn Søvnproblemenes kostnader for samfunnet Innlederne er fra faglige søvnmiljø i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og fra brukerorganisasjoner som Søvnforeningen. Arrangør er Hjernerådet, en paraplyorganisasjon av 65 bruker- og fagorganisasjoner fra hjernefeltet i Norge.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester