Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115620/COD15: Active Airkeel stabiliser control for increased comfort and safety, fuel efficiency and operation flexibility of workboats

Alternativ tittel: E!115620/COD15: Airkeel-aktiv kontroll/stabilisator for økt sikkerhet, bedre utnyttelse av drivstoff og fleksibel operasjon av arbeidsbåter

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

329137

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

AMCOSTAR-konsortiet vil utvikle en aktiv stabilisator som kalles Airkeel og som skal øke sikkerheten og optimalisere driften av mindre arbeidsbåter som typisk brukes i akvakultur og havvind. Dette vil gjøre det mulig å bruke mindre båter effektivt i slike operasjoner, noe som gir bedre sikkerhet, mindre drivstoff-forbruk og bedre utnyttelse av disse båtene. Systemet vil ta i bruk AI teknologi for å forbedre algoritmene og forbedre systemet gjennom aktiv bruk. Gjennom å utvikle et aktivt stabilisator-system vil det bli mulig å oppnå totalt bedre utnyttelse av disse båtene gjennom bedre bevegelseskontroll, økt lastekapasitet og krankapasitet og større værvindu. Systemet er spesielt rettet mot følgende båttyper: - CTV (Crew Transfer Vessel) for persontransport innen havvind. - Fokusområder: bedret komfort og sikkerhet, økt lastekapasitet, større værvindu, mindre drivstoffforbruk - Arbeidsbåter til akvakultur og lignende bruksområder. - Fokusområder: økt lastekapasitet og krankapasitet, utvidet arbeidsområde, reduserte flåtekostnader. - Hurtigbåter for personal-transport. - Fokusområder: økt komfort for passasjerene, mindre sjøsyke, bedret sikkerhet, større værvindu, bedre flåteutnyttelse.

BACKGROUND For aquaculture, e.g. salmon farms which dominate in-shore aquaculture in the Baltic and the North Sea, hybrid and electric boats are being introduced (Annex F5a; H1e-i). Boat designers would select larger boats with higher fuel consumption for offering their customers a stable platform for mounting high capacity cranes as independent modules The AMCOSTAR consortium aims at developing an active Airkeel system by enhancing active control through advanced feedback learning to permit challenging operations such as: precision heel and roll motion control, high loads, increased crane capacity, operation in hard weather, for the following three vessel types: - CTV (offshore wind) Focus: Crew comfort and safety, augmented load capacity, extended weather window, fuel savings. - Workboat (e.g. in-shore aquaculture, offshore construction sites) Focus: Increased cargo and crane capacity, extended operations, fleet cost optimization. - Crew boat (e.g. aquaculture, offshore construction sites) Focus: Crew comfort and safety, Extended weather window, cost and usage optimized fleet usage. This approach brings together our consortium’s know-how and IP (Q32). Namely: - DACOMA, who has developed, patented and prototype tested a novel vessel stabilizer system for the offshore marine industries, based on their proprietary, ground-breaking Airkeel technology - TUCO, specialized in designing and manufacturing workboats; experienced in system installation and full-scale testing - A+D, specialised in in- and off-shore markets data with a focus on energy (wind) and aquaculture (salmon) segments - SDU, extensive knowledge about control system theory, modelling and operation simulations

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Anvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMaritimLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringInternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTArtikkel 185 (ny fra 2014)LTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonMaritimSikkerhet til havsInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje Industri og tjenestenæringerArtikkel 185 (ny fra 2014)EurostarsLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi