Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

115342/COD15 / Hydrogenation of liquid fuels extracted from waste tyres

Alternativ tittel: 115342/COD15 / Hydrogenering av flytende brensel fra avfallsdekk

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

329144

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Wastefront vil utvikle en ny hydrogenbehandlende katalysator for å rense pyrolyseolje utvunnet fra utgåtte dekk (ELT). Dette skal foregå i en hydrokrakkende reaktor, slik at utbytte oppfyller europeiske spesifikasjoner for kommersielt drivstoff. Vi vil også utvikle teknologien i grensesnittet til å integrere HYFUEL-prosessen i vårt produksjonsanlegg for Dekk-utvunnet olje (TDO). Resultatet blir en kostnadseffektiv og fleksibel løsning, som produserer rent og effektivt drivstoff som reduserer skadelige utslipp til miljøet drastisk. Vi vil produsere kvalitet TDO-drivstoffprodukter med svært lavt svovelinnhold og selge dem B2B. Vi har signert en avtale med Vitol Group, den største uavhengige energihandleren i verden, som jobber med raffinerier, oljeselskaper, markedsførere og distributører over hele verden.

We will develop a novel hydrotreating catalyst to purify pyrolysis oil extracted from end-of-life tyres (ELTs) in a hydrocracking vessel reactor meeting European specifications for commercial fuel. We will also develop the interface technology to integrate the HYFUEL process into our Tyre Derived Oil (TDO) production plant. The outcome will be a cost effective and flexible solution, producing clean and high value fuel while drastically reducing harmful emissions to the environment. We will produce high-value TDO fuel products with very low sulphur content and sell them B2B. We have signed an agreement with the Vitol Group, the largest independent energy trader in the world, working with refiners, oil companies, marketers, and distributors worldwide.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS