Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Slimstitch - less invasive obesity treatment

Alternativ tittel: Slimstitch - mindre invasiv fedmebehandling

Tildelt: kr 0,50 mill.

Mer enn 650 millioner mennesker i verden lider av fedme. Fedme er forbundet med en rekke følgesykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettplager. Pasienter som lever med fedme rapporterer også om lavere livskvalitet og har kortere gjennomsnittlig levetid enn andre. Livsstilsendringer, som kostholdsendringer og trening, kan være effektivt for å redusere vekten for fedmepasienter på kort sikt, men de fleste lykkes ikke med en varig vektnedgang. Den mest effektive behandlingen for fedme i dag er kirurgi der man reduserer volumet av magesekken. Med denne operasjonen oppnår man et betydelig og varig vekttap, men mange utvikler kroniske plager i etterkant. Mindre enn 1% av pasientene som oppfyller kriteriene for å bli operert og som har tilgang til slik behandling, velger å gjennomføre fedmekirurgi. Det er et stort behov for å gi pasienter som lider av fedme bedre behandlingsmuligheter enn det som finnes idag. I Slimstitch-prosjektet utvikler vi nytt utstyr og en helt ny prosedyre for effektiv fedmebehandling. Behandlingen vil utføres med et instrument som føres inn i magesekken gjennom pasientens munn, og med dette instrumentet kan man sy magesekken fra innsiden for å redusere volumet av magesekken like mye som med fedmekirurgi. Behandlingen vil være like effektiv som kirurgi, men utføres på en mindre inngripende måte og gi mindre plager i etterkant. Vårt mål er å tilby behandling som gir trygg og effektiv vektreduksjon for flere fedmepasienter.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020