Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Multiple needle pliers for enhancing ligament balancing in total knee arthroplasty (TKA)

Alternativ tittel: Kirurgisk tang for forbedret ligamentstrekking i kneartroplastikk

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

329248

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

«Multiple needle pliers» er en helseteknologi utviklet for å redusere komplikasjoner ved utskifting av knær. Den kirurgiske tangen har nylig fått støtte fra Norges forskningsråd. Forskerne Lars Engseth og Erik Aunan ved Sykehuset Innlandet på Lillehammer og ingeniør Jørgen Grønsund ved Universitetet i Stavanger har designet og utviklet et produkt som legger bedre til rette for ligamentbalansering ved kne-artroplastikk (TKA). Takket være dette kvalifiseringsprosjektet kan vi for første gang teste prototypen i menneskelige modeller av knær. Det gjør vi i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Ullevål. Validé Technology Transfer Offices (TTO) bistår forskningsmiljøene med kommersialisering, produkt- og forretningsutvikling. Vi gleder oss til å se dette fantastiske produktet i markedet. Kontakt Izaskun Muruzábal-Lecumberri, PhD

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020