Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 15. Norske Fiskeernæringsseminar

Tildelt: kr 99 999

Det Norske Fiskeernæringsseminar var i mange år et fast arrangement og ble arrangert på ulike steder i Norge i regi av ulike forsknings- og industriaktører. Etter 15 års opphold ble seminaret igjen arrangert, og da annen hvert år i regi av HI (2015 og 2019) og Nofima (2017). I 2021 vil Nofima igjen være ansvarlig for arrangementet, som vil bli avholdt ved Miklagard Hotel på Kløfta 9.-10. november 2021. Det arrangeres mange store, internasjonale konferanser med akvakultur som tema. Likevel er det behov for en møtearena der fagpersoner kan møtes på en uformell måte, med utelukkende ernæring som tema, og der kunnskap og ideer kan utveksles på norsk. Det Norske Fiskeernæringsseminar gir også en unik mulighet til å knytte nye kontakter innen det norske fagmiljøet, noe som blant annet kan bidra til å styrke de norske forskningsinstitusjonene i konkurransen med internasjonale miljø. Konferansespråket vil være norsk. Presentasjoner på engelsk vil bli akseptert. Seminaret er åpent for alle.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning