Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pandemisenteret nasjonal studentkonferanse: «Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?»

Tildelt: kr 80 488

Koronapandemien har tydeliggjør at samfunnets innsats for å forebygge sykdom må bli vesentlig mer helhetlig og tverrfaglig enn i dag. Midt i en kompleks helseutfordring gjennom 2019 og 2020, har myndighetene manglet kunnskapsbasert evidens som grunnlag for viktige avgjørelser som kunne ha uforutsette konsekvenser. Overrepresentasjonen av sårbare grupper under pandemien peker også på at vi må engasjere samfunnet i forskning og formidling for forstå bedre betydningen av sosial ulikhet og hvordan den slår ut for helse og livskvalitet. Som skrevet i utlysningen «Helse skapes i stor grad utenfor helsetjenesten, det krever et tydelig tverrsektorielt perspektiv i utvikling av gode tiltak.» I forbindelse med pandemien har antall studier igangsatt og publisert eksplodert i verden. En enorm dugnad blant forskere og lærere også i Norge har ført til mange gode samfunnsrelevante prosjekter og oppgaver om koronapandemien fra de fleste fag og profesjoner. Men dugnadsånden varer ikke evig og det er nå avgjørende at denne forskningen blir videreført og veletablert om vi skal være bedre forberedt til neste pandemi som, dessverre, kommer til å nå oss før eller siden. Den største faren vi har foran oss når vaksinen begynner å løse denne pandemien er å glemme at det er mye å lære av disse krevende månedene. Vi trenger langtidshukommelse og strukturell støtte for å ta med oss videre de viktige fagrefleksjonene og de antydningene til bærekraftige løsningene utviklet gjennom pandemien samt forbedre det som ikke har fungert. Studenter er fremtidens søyler for å forme og ta videre denne kunnskapen. Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen (UiB) er et nytt tverrfaglig senter etablert for å forske, formidle og undervise om pandemirelaterte samfunnsrelevante spørsmål i et langvarig perspektiv. Vi søker med dette støtte for å arrangere Pandemisenteret nasjonal studentkonferanse under tittel: «Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?».

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester