Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Smarter Roads and Safer Rails

Alternativ tittel: Smartere Veg og Sikrere Jernbane

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektnummer:

329388

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Deteksjon og rask varsling om farlige situasjoner i trafikken kan forhindre sammenstøt slik at store forsinkelser eller driftsstans kan unngås. Vi ønsker med prosjektet også å få bedre innsikt i trafikanters atferd og risikoforståelse og se på effekter av ulike tekniske tiltak. Før vi kan gå i gang med et teknologisk utviklingsløp er det viktig å understreke nødvendigheten av å forstå hvorfor trafikantene oppfører seg som de gjør, hvordan de reagerer og hva som skal til for å avklare en farlig situasjon når den først har oppstått. Av den grunn trenger vi i forprosjektfasen å finne frem til en aktør som kjenner disse problemstillingene godt, i tillegg til et forskningsmiljø som kan grave dypere i disse problemene. Sammen kan vi kombinere fagkunnskap om bevegelsesmønstre i trafikale knutepunkter med forskning på trafikanters atferd til å utforme en teknologi som både gjenkjenner faresignaler i trafikken, og så tar en beslutning om hvordan best mulig avklare situasjonen.

ITS Perception AS ønsker å etablere en prosjektgruppe med deltakere fra forskningsmiljøer og fagmyndigheter innen samferdsel for et Pilot-T-prosjekt der temaet er sårbare trafikale knutepunkter. Forprosjektet skal legge grunnlaget for et godt og gjennomførbart prosjekt og vi vil derfor starte sonderinger med relevante samarbeidspartnere og forskningsinstitusjoner med sikte på å konkretisere en eller flere problemstillinger som tenkes løst i prosjektet. Videre må konseptet beskrives og om nødvendig avgrenses tilstrekkelig til at prosjektet kan gjennomføres slik at man ender opp med en funksjonell pilot. Et viktig formål med Pilot-T-prosjektet vil være å innhente kunnskap om trafikanters atferd og risikoforståelse i utfordrende trafikale situasjoner. Ny kunnskap skal bidra til å utvikle en innovativ teknologisk løsning som kan analysere trafikkbildet og oppfatte potensielt farlige situasjoner og om mulig avverges. Løsningen vil dermed gi økt sikkerhet og bedre fremkommelighet i trafikken. Pilot-T vil bidra til å få denne løsningen raskere til markedet.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025