Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

EHiN 2021

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektnummer:

329484

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele kunnskap og lære av hverandre for å skape gode samarbeid på tvers av sektorene. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling. EHiN var i 2020 heldigital og hadde 2300 registrerte deltakere og 45 digitale sesjoner på ca 1 time hver. I 2019 var konferansen fysisk og hadde 1700 deltakere. Under årets konferanse vil en hovedscene og flere mindre scener åpne for presentasjoner, debatter og diskusjoner om varierte temaer innenfor e-helse. Direkte streaming vil i tillegg foregår fra to av parallellsesjonene, i tillegg til at det vil lages innhold (f.eks. intervjuer) kun for de digitale deltakerne. I tillegg tilrettelegges det for et stort utstillings-område der partnere fra helsesektoren og næringslivet bidrar med stands og paviljonger. EHiN ønsker å samle de som ønsker å fremme digital helse, og som ønsker å være med på å bygge Norge videre som ledende e-helse nasjon. Samarbeidene som skapes under EHiN er med å fremme nye løsninger for pasienten i form av nye diagnostiseringsmetoder, innovasjon i pasientbehandlingen, bedre forebygging og helsefremmende tiltak, samt en mer digital helse- og omsorgssektor. EHiN ser på årets arrangement som en mulighet for innovasjon og nyskapning. I tillegg til den digitale delen vil også den fysiske delen av konferansen bli i noen grad digitalt tilrettelagt, f.eks for chat mellom deltakere, kommunikasjon med foredragsholdere og arrangører. På denne måten vil EHiN fortsette å være en brobygger på e-helsefeltet og knytte sammen helsesektoren, næringslivet og beslutningstakerne.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester